epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pierwszy burmistrz w Polsce.

Redaktor admin on 7 Marzec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld, pierwszy nowo wybrany burmistrz w Polsce, był gościem uroczystej sesji Rady Miasta Piły tradycyjnie zwołanej z okazji urodzin miasta, ale tym razem także z okazji XXX lecia uchwalenia ustawy powołującej w Polsce samorządne gminy.

Prawie 40 lat temu, tutaj w Pile, w 1981 roku, na wiecu Solidarności, miałem swoje pierwsze publiczne wystąpienie poświęcone budowaniu w naszym kraju samorządności. Między innymi na tę rzecz działałem potem następną dekadę. Po niespełna dziesięciu latach udało się. Powołaliśmy samorząd gminny tworząc Polskę Małych Ojczyzn. To jedno z największych osiągnięć polskiej drogi ku demokracji – mówił senator Szejnfeld w swoim wystąpieniu poświęconemu nie tylko historii powołania samorządu gminnego, ale też jego roli w budowaniu nowego ustroju politycznego i gospodarczego. Adam Szejnfeld, wcześniej członek Komitetu Obywatelskiego w Pile i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Szamocinie został w dniu 1 czerwca 1990 roku pierwszym nowo wybranym burmistrzem w Polsce.

Nie byłoby jednak jubileuszu trzydziestolecia wolnych i samorządnych gmin, gdyby nie wielki, masowy ruch Solidarności i podpisanie 40 lat temu Porozumień Sierpniowych. To one dały podwaliny dalszym procesom pro obywatelskich zmian w Polsce – kontynuował senator Szejnfeld, ówczesny działacz Solidarności, następnie internowany przez władze PRL.

Podczas uroczystej sesji było nie tylko o historii, którą pięknie przybliżył Pan Maciej Usurski, historyk kustosz Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Były także gratulacje, wyróżnienia a także honorowy wpis do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły którym to wpisem została wyróżniona Mariola Urbanek, wybitny pedagog Zespołu Szkół Muzycznych. Były też okolicznościowe przemówienia. Maria Kubica, przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że nie ma wolności bez samorządności, a prezydent Piotr Głowski podkreślił rolę wspólnoty, jaką utworzyli pilanie po 1945 roku, gdy prawie każdy z nich był imigrantem.

Całą uroczystość uświetniła urodzinowym koncertem Pilska Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją Andrzeja Prokopowicza.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, Plac Konstytucji 3 Maja w Pile 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#MiastoPiła #Piła #UrodzinyMiasta #507 #XXXlatSamorządu

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)