Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

PiS: S11 nie dla zachodniej Polski, nie dla Wielkopolski!

Redaktor admin on 4 Maj, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Realizacja drogi krajowej S11, została wprowadzona do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” w lipcu 2015 roku. Niestety, zaraz po wygranych przez PiS wyborach okazało się, że duża część planowanych wcześniej inwestycji z niewiadomej przyczyny nie znalazło się na liście kluczowych projektów obecnego rządu, w tym trasa ekspresowa S11 oraz m.in. obwodnica Piła, Ujście – napisał do premiera Mateusza Morawieckiego senator Adam Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld wystąpił z oświadczeniem senatorskim (interpelacją) do premiera Mateusza Morawickiego w sprawie konieczności budowy drogi ekspresowej S11, w tym ważnych na trasie jej przebiegu obwodnic, m.in. obwodnicy Piła – Ujście.

I jaka nadeszła na to odpowiedź? Właściwe taka, z której nic nie wynika, oprócz tego, że droga budowania w zasadzie nie będzie. Stanowisko takie zajęte zostało, mimo, że senator Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu wyjaśniał premierowy między innymi to, że: „Droga ekspresowa S11, to nie lokalne rozwiązanie infrastrukturalne, ale konieczność w aspekcie ogólnopaństwowym, gdyż planowana trasa ma połączyć szybką i bezpieczną infrastrukturą komunikacji kołowej Kołobrzeg i Piekary Śląskie. W sumie ma liczyć ok. 550 km długości i przebiegać przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Jej znaczenie gospodarcze będzie jednak znacznie szersze, bo będzie swym odziaływaniem obejmować, co najmniej jeszcze województwa łódzkie i pomorskie”.

Wszyscy wiemy, że dla mieszkańców Wielkopolski Północnej istotnym elementem tej trasy szybkiego ruch jest także budowa obwodnicy stolicy subregionu. W Pile bowiem zlokalizowana ma być strategicznie ważne skrzyżowanie dwóch dróg ekspresowych – S10 i S11 (od węzła Piła – Podlasie droga S11 ma przebiegać wspólnie z drogą S10). Planowana trasa ma omijać Piłę oraz Ujście od strony wschodniej, a w jej ciągu planuje się stworzenie czterech węzłów: Piła – Podlasie oraz Piła – Przemysłowa, Motylewo i Chrustowo. Całkowita długość obwodnicy ma liczyć około 23 km.

Niestety, w odpowiedzi na wystąpienie senatora Ziemi Wielkopolski Północnej z jednej strony czytamy, że budowa trasy oraz obwodnic S11 jest uważana przez resort infrastruktury, jako konieczna, ale z drugiej strony, że mimo iż została ona ujęta w Planach Budowy Dróg Krajowych, to jednak znalazła się poza limitem. Tyle.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)