Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Po magistra do Piły

Redaktor admin on 17 Kwiecień, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Dzięki dobrej współpracy oraz starań władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile i europosła Adama Szejnfelda, a także senatora Mieczysława Augustyna i prezydenta Piotra Głowskiego, już od najbliższego roku akademickiego 2015/2016 będzie można rozpocząć w Pile studia magisterskie. Oznacza to, że od października br. pilska PWSZ, jako jedyna Uczelnia w naszym subregionie, prowadzić będzie studia magisterskie. Z nieskrywaną satysfakcją przyjąłem informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia w pilskiej PWSZ. Nasze starania prowadzone razem z uczelnią zakończyły się sukcesem, dzięki czemu rynek edukacyjny w Północnej Wielkopolsce wzbogacił o kolejny stopień edukacji – komentuje przyznanie PWSZ uprawień prowadzenia studiów magisterskich eurodeputowany Adam Szejnfeld.

Pilska PWSZ jest bliska mojej osobie nie tylko ze względu z racji pełnionych przeze mnie funkcji – wcześniej posła na Sejm RP, a obecnie do Parlamentu Europejskiego. Osobiście związany jestem z historią powstania i rozwoju uczelni, byłem wieloletnim członkiem jej Konwentu i wiem jak wielki rozwój poczyniła ona w ciągu minionych 15 lat. Nie byłoby to możliwe bez pracy i rozwoju kadry naukowej, a także dużego zaangażowania społeczności studenckiej. Dlatego też bez wahania poparłem wniosek o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Praca Socjalna, o specjalnościach: Zarządzanie projektami socjalnymi i Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej. Umożliwienie utworzenia studiów II stopnia w pilskiej uczelni nie tylko zwiększy jej rangę, ale również będzie uhonorowaniem wieloletniej pracy całej akademickiej społeczności w Pile. – można przeczytać w piśmie, które poseł z Wielkopolski wystosował do minister Leny Kolarskiej – Bobińskiej.

Studia magisterskie w PWSZ w Pile będą prowadzone na kierunku Praca Socjalna, o specjalnościach: Zarządzanie projektami socjalnymi i Wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej. Utworzenie studiów II stopnia na w/w kierunku jest determinowane przez szereg czynników natury formalno-prawnej, związanych również z aktualną polityką społeczną rządu (m.in. dotyczy to dokumentów Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, czy też Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, które wskazują powinności pracowników socjalnych i jednocześnie wskazują konieczność podejmowanych wyzwań dotyczących kształcenia nowych kadr pracowników socjalnych). Warto również zaznaczyć, że podczas konsultacji społecznych, jakie zostały przeprowadzone wśród lokalnych samorządowców oraz instytucji zajmujących się kwestiami socjalnymi zostało wskazane, że absolwenci tego kierunku będą poszukiwanymi pracownikami na rynku. Deklaracje poparcia wniosku złożyli zresztą następujący samorządowcy: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, starostowie powiatów – pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wałeckiego, złotowskiego oraz prezydent Miasta Piły. Studia II stopnia Praca socjalna wpisują się również w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego „WIELKOPOLSKA 2020”.

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)