Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Podziękowania za pomoc w kampanii

Redaktor admin on 23 Maj, 2014 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Członkowie i Sympatycy Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce

Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w Wielkopolsce

Dzisiaj kończy się kampania wyborcza. W związku z tym, i jako kandydat, i jako wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, dziękuję serdecznie za Wasze wspaniałe zaangażowanie w jej przeprowadzenie w naszym województwie. Byliście dla nas dużym wsparciem.

Serdecznie proszę Was o dalsze zachęcanie bliskich i znajomych do głosowania w naszym okręgu na listę nr 8. Będę wdzięczny wszystkim tym, którzy z naszej dziesiątki wybiorą właśnie mnie, zakreślając na karcie do głosowania pozycję nr 2. ale oczywiście popieram i my wszyscy popieramy całą naszą dziesiątkę kandydatek i kandydatów PO. Razem stanowimy bowiem jedność i siłę Platformy.

Moi drodzy, z większością z Was znamy się od lat. Wiecie kim byłem, kim jestem i jakie są moje plany na przyszłość. By jednak ułatwić Wam argumentację w ewentualnych rozmowach i dyskusjach rodzinnych, towarzyskich lub politycznych, poniżej przesyłam kilka informacji przypominających moją biografię oraz aktywność na rzecz naszej Wielkopolski:

Jestem Wielkopolaninem. Urodziłem się i uczyłem w Kaliszu, mieszkałem i kształciłem we Wrześni, studiowałem i pracowałem w Poznaniu, byłem radnym i burmistrzem Szamocina, działam i mieszkam w Pile. Miałem także chwilowe przystanki i w innych miejscach w naszej Wielkopolsce, na przykład w więzieniach we Wronkach i Gębarzewie J. Żartując można więc powiedzieć, że jestem z Wielkopolski, a konkretnie z całej Wielkopolski J Mam bowiem  związki niemalże ze wszystkimi subregionami naszego województwa. Całą sowią aktywność społeczną, związkową, zawodową, gospodarczą i polityczną zawsze wiązałem z Wielkopolską.

Z wykształcenia jestem prawnikiem, byłem działaczem legalnej i nielegalnej ,,Solidarności” i współorganizatorem Komitetów Obywatelskich „Solidarność. Potem samorządowcem – radnym i burmistrzem oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Wielkopolski  Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Następnie posłem na Sejm pięciu kadencji. Pracowałem  także w rządzie, byłem wiceministrem gospodarki i szefem rządowego Komitetu  Antykryzysowego, przewodniczącym sejmowych Komisji Gospodarki i Skarbu Państwa. W przeszłości prowadziłem też własną działalność gospodarczą.

Wiele można byłoby podawać przykładów mojej aktywności na rzecz naszego regionu, ale z oszczędności miejsca poniżej przytoczę tylko kilka:

 • Polityka subregionalnego, zrównoważonego rozwoju – zaproponowałem politykom i samorządowcom Wielkopolski stworzenie programu kompleksowego rozwoju subregionalnego całej Wielkopolski, a nie tylko jej dwóch, czy trzech ośrodków wiodących. Chodzi o pozyskanie dodatkowych funduszy, poza środkami z WRPO i na tzw. metropolie. Idea po kilku miesiącach konsultacji została zaakceptowana i zrealizowana w postaci programu tzw. OSI, tj. Ośrodków Strategicznej Interwencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu dodatkowe pieniądze w ramach ZIT-ów dostaną Poznań, Kalisz i Ostrów, ale także w ramach OSI Konin, Leszno, Gniezno i Piła oraz oczywiście funkcjonalnie związane z nimi miasta i gminy.
 • Działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i sciągania inwestorów do Wielkopolski. W ramach tych działań, jako przykłady można wskazać powstanie trzech nowych fabryk w Wielkopolsce, które łącznie zatrudnią ponad 2600 pracowników. Jedna fabryka już działa w Podaninie, druga powstaje w Wągrowcu, a trzecia powstanie w Chodzieży.
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu LMG na granicy Wielkopolski i Lubuskiego – oddanie do użytku kopalni gazu i ropy naftowej Lubiatów, Międzychód, Grotów było uwieńczeniem wieloletnich starań o tę inwestycję na granicy Wielkopolski i Województwa Lubuskiego. Kopalnia ta posiada największe złoże tych surowców, jakie odkryto do tej pory na terenie Polski. Wartość inwestycji 1,7 mld zł.
 • Centrum Obsługi Inwestorów - utworzenie w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów, skutecznie działającego na rzecz sciągania do Wielkopolski inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – przyczynienie się, poprzez organizację finansowania, do rozpoczęcia budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wartość ok. 72 mln zł.
 • Hala Sportowa dla Politechniki Poznańskiej – zaangażowałem się w wspieranie Politechniki Poznańskiej w uzyskaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybudowanie nowoczesnej wielofunkcyjnej hali sportowej.
 • Działania na rzecz wparcia działalności Zakładów Hipolita Cegielskiego oraz Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu - gdyby nie moje działania na rzecz pozyskania finasowania obu fabryk oraz przeprowadzenie koniecznego procesu restrukturyzacji firm być może nie istniałyby one już, jako produkujące przedsiębiorstwa.
 • Exalo Drilling – Spełniły się moje starania i deklaracje: nowo powstała spółka Exalo Drilling, gigant w branży wierceń Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, posiada swoją główną siedzibę w Wielkopolsce, w Pile.
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Wielkopolsce – osobiście działałem na rzecz powstawania wielu specjalnych stref ekonomicznych w całej Wielkopolsce, ale szczególnie we Wronkach, Podaninie, Pile i w Wągrowcu.
 • Służba zdrowia – Pomoc w zakupie najnowocześniejszego tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.
 • Tradycja – Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – jestem przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego polskiego artysty, polityka, patrioty, pierwszego premiera wolnej Polski, który przyczynił się do wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Aktualnie trwa zbiórka pieniędzy na realizację tej szczytnej idei, którą prowadzę (zachęcam do wsparcia).
 • Kultura – od lat organizuję wsparcie finansowe dla ogólnopolskiego Festiwalu Smyczkowego „Music Festival & Master Class”
 • Sport – od dawna wspieram siatkówkę męską i żeńską oraz rozwój sportu w tej dyscyplinie wśród dzieci i młodzieży.
 • Legislacja. Tworzenie prawa to podstawowe zadanie parlamentarzysty, dlatego nie mogę pominąć informacji o moim zaangażowaniu się w proces legislacyjny. Przepisy mają swój uniwersalny zasięg, ale przecież z efektów tej pracy również korzystają mieszkańcy Wielkopolski. Jestem autorem prorozwojowych ustaw „Pakietu Szejnfelda”, największej w ostatnich latach inicjatywy deregulującej polskie prawo administracyjne, podatkowe i gospodarcze. Jest to zbiór blisko 40 ustaw, który wprowadził m.in. domniemanie uczciwości, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „zero okienka”, ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, zmniejszenie opłat administracyjnych, milczącą zgodę administracji, ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwości swobodnego przekształcania formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, osobistą odpowiedzialność majątkową urzędników, transparentność działania administracji, upadłość konsumencką, czy partnerstwo publiczno-prywatne. W sumie inicjatywy te zmieniły ponad 200 ustaw i ponad 1000 przepisów. Podsumowanie gigantycznej pracy PO w tym zakresie jest w opracowaniu pt. „Lepsze prawo = Więcej wolności”.

Za swoją działalność społeczną, polityczną, gospodarczą i legislacyjną otrzymałem kilkadziesiąt nagród i wyróżnień. Zostałem odznaczony lub nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami, organizacji pracodawców i przedsiębiorców w Polsce, m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Buiesnes Center Club, Polskiego Klubu Biznesu, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń, Handlu i Usług, czy Naczelnej Organizacji Technicznej NOT.

Otrzymałem również wiele nagród regionalnych w Wielkopolsce, jak np. Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiej Loży Buiesnes Center Club, czy Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.

Jestem także laureatem wyróżnień i nagród polskich mediów, m.in.:

 • Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce – ranking Tygodnika „Polityka” –„najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”.
 • Gospodarczy Lider Sejmu – I miejsce w rankingu gospodarczego dziennika „Puls Biznesu” na najlepszego posła w Sejmie zajmującego się sprawami gospodarczymi.
 • „Bona Lex” – nagroda dziennika „Gazeta Prawna” za ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, jako najlepszej ustawy roku.
 • „PUBLICUS” – nagroda ogólnopolskiego Miesięcznika „Zamówienia Publiczne”, za „szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce”.
 • „Skrzydła” – nagroda w ogólnopolskim plebiscycie Super Expressu i Telewizji Polsat za uwalnianie Polski od biurokracji.
 • „Człowiek Roku” – nagroda Grupy Wydawniczej Polskapresse – kilkanaście lat wygrywałem konkurs „Człowiek Roku” w kategorii „Polityka”.

W Parlamencie Europejskim chciałbym pracować w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o mojej dotychczasowej działalności to zapraszam:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

https://www.facebook.com/PoselSzejnfeld

https://twitter.com/szejnfeld

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
Adam Szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)