Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pogranicze

Redaktor admin on 19 Wrzesień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Gminy graniczne, posiadają swoją specyfikę. Są plusy takiego położenia, ale niestety i minusy. Senator Adam Szejnfeld rozmawiał na ten temat wcześniej w gminie Okonek czy Jastrowie położonych na granicy województw Wielkopolskiego i Pomorza Zachodniego, a teraz temat ten wrócił przy okazji wizyty senatora w gminie Wąsosz w Województwie Dolnośląskim, położnej na granicy z Wielkopolską. Są gminy, a nawet całe dzisiejsze powiaty, których terytoria wcześniej kulturowo i historycznie należały do innych struktur administracyjnego podziału kraju niż dzisiaj. Jako przykład można podać dzisiejszy powiat wałecki, który wraz z Wałczem oraz pozostałymi gminami kiedyś należał do Województwa Pilskiego. Województwo Pilskie po reformie weszło w skład Województwa Wielkopolskiego, lecz już bez gmin dzisiejszego powiatu wałeckiego. Te bowiem zostały, razem z miastem Wałczem, włączone do Województwa Zachodniopomorskiego. Do dzisiaj jednak „po obu stronach” trwa dyskusja, czy było to dobre rozwiązanie. Być może, po dwudziestu latach od kolejnego etapu reformy podziału administracyjnego kraju, należałoby dokonać analizy skutków tych zmian. Tak czy inaczej uważam, że jakiekolwiek ewentualne korekty powinny posiadać swoje źródło wyłącznie w opinii miejscowych społeczności, a nie być narzucane odgórnie przez władzę centralną – uważa senator Adam Szejnfeld
Miasto Wąsosz położone jest nad rzeką Barycz przy odgałęzieniu od dawnego szlaku handlowego z Góry. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1290 roku od księcia Henryka III Głogowskiego. Wąsosz, jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim. Wcześniej, w  latach 1975–1998, gmina ta położona była w województwie leszczyńskim, które obecnie należy do Wielkopolski. Gmina liczy ok. 7.500 mieszkańców i ma w zasadzie charakter wiejski, choć stawia także na rozwój przemysłu, w tym głownie małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki. Dlatego inwestuje m.in. w rozwój ścieżek rowerowych, w tym z wykorzystaniem starych dróg linii kolejowych. Mile widziany jest tu także sport i rekreacja związane z wodami. Dlatego burmistrzowi marzy się udrożnienie cieków wodnych i połączenie ich w jeden ciąg szlaków, który mógłby objąć także słynne Stawy Milickie dając możliwość zwiedzania i wypoczywania w rezerwatach przyrody Natury 2000 Doliny Baryczy. Senator Adam Szejnfeld rozmawiał na ten temat z Pawłem Niedźwiedziem, burmistrzem gminy Wąsosz.
****
Reforma administracyjna Polski z 1 stycznia 1999 roku zmieniła podział administracyjny Polski wprowadzając 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. Była to jedna z czterech wielkich reform roku 1999, które wprowadziły znaczące zmiany w państwie.
Anna Karmowska
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542
REGON 385025697
Portale i media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/PoselSzejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/
www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld
#senatorSzejnfeld #Pogranicze #ReformaSamorządowa #SamorządTerytorialny #JST #Gminy #Powiaty #Wspólnota #WOKiSS #SGiPW

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)