Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Polityka rządu a sytuacja samorządu

Redaktor admin on 20 Kwiecień, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Najpierw szkodliwe dla samorządów przepisy centralizujące zadania polskich małych ojczyzn, następnie niekorzystne zmiany w podatkach, potem pandemia, na to nałożyły się problemy z uchodźcami jako konsekwencja agresji Federacji Rosyjskiej na wolną Ukrainę, potem „Polski ład”, a teraz kolejny podatkowy nieład. W międzyczasie horrendalna inflacja, problemy z inwestycjami i realizacją zamówień publicznych. Jakby tego było mało, to jeszcze rząd nie wnioskuje do Unii Europejki o pieniądze na wsparcie uchodźców z Ukrainy oraz nie realizuje też obowiązków związanych z praworządnością, co blokuje pieniądze z UE na Krajowy Plan Odbudowy… Chyba od odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego, chyba od roku 1990, nie było tak trudnego czasu dla gmin, powiatów i samorządowych województw, jak obecnie – uważa senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, który w Poznaniu otworzył panel dyskusyjny pt. „Sytuacja finansowa samorządów w kontekście pandemii, uchodźców, nowej skali podatku PIT oraz subwencji oświatowej i pomocy społecznej”.

Senator Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu podawał konkretne kwoty środków finansowych, jakie w minionych latach oraz w najbliższej perspektywie stracą na polityce rządu polskie samorządy. Są to łącznie miliardy, dziesiątki miliardów zł. Zmiany podatkowe z 2019 roku, to ubytki w finansach samorządów w kwocie 6,1 mld zł. Zmiany w OFE i IKE zaskutkowały stratami samorządów na kwotę 9,6 mld zł. Polski ład, to ubytki kolejnych 13,5 mld zł. Projekt kolejnych zmian podatkowych, to zagrożenie straty ok. 85 mld zł, a po uwzględnieniu wyrównania oraz subwencji rozwojowej, ostatecznie netto ok. 11 mld zł. Do tego zaniżono kwotę referencyjną na ok. 10 mld zł. Dlatego samorządy wnoszą o uzupełnienie tych strat poprzez podniesienie ich udziału w podatku PIT o 24,5 punkty procentowego (p.p.) dla gmin, o 31,08 p.p.  dla miast na prawach powiatów, o 6,5 p.p. dla powiatów oraz o 1,02 p.p. dla samorządowych województw – wyliczał w swoim wystąpieniu senator Adam Szejnfeld, były samorządowiec, radny i burmistrz, a obecnie wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Apelował też o zmiany w zamówieniach publicznych, bowiem obecne przepisy i praktyka nie dają szansy realizacji planowanych działań przez gminy, powiaty i samorządowe województwa.

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Drugim poruszonym podczas posiedzenia tematem było: „Zaangażowanie samorządów Województwa Wielkopolskiego w rozwiązywanie problemów uchodźców z Ukrainy”. W tym punkcie porządku obrad omówiono samorządowe zasady i efekty wparcia uchodźców z Ukrainy oraz zgłaszano postulaty do rządu stworzenia kompleksowego systemu wspierania i uchodźców i samorządów.

W dyskusji udział wzięli m.in. wielkopolscy samorządowcy, posłowie i senatorowie, a także Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski oraz Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Całość natomiast prowadził przewodniczący Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, poseł Tomasz Nowak.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697.

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

https://www.facebook.com/Szejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)