Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pomagać, ale… mądrze!

Redaktor admin on 18 Styczeń, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Uczciwość w stawianiu warunków nie podważa szczerości pomocy – powiedział poseł Adam Szejnfeld w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Posłowie Komisji Rozwoju PE omawiali z Nevenem Mimicą, Europejskim Komisarzem ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, kwestie wysokości oraz form wsparcia dla państw rozwijających się, w tym Afryki, w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku.

- To prawda, że Unia Europejska jest największym na świecie darczyńcą w obszarze rozwoju. Nie możemy jednak skupiać się wyłącznie na kwotach, priorytetach, obszarach geograficznych i tematycznych. Większy nacisk trzeba postawić na warunki udzielania wsparcia, aby ograniczyć marnotrawstwo – podkreślił w swoim wystąpieniu poseł Szejnfeld, dodając, że mimo zapewnień Komisja Europejska nadal zbyt mało uwagi poświęca efektywności polityki rozwojowej Unii Europejskiej.

- Sytuacja, szczególnie w Afryce, jest i w najbliższych dekadach pozostanie kluczowa dla Unii jako wspólnoty, która działa na rzecz stabilności, bezpieczeństwa i pokoju na świecie. W ostatnich latach, z uwagi na kryzys migracyjny, Europa szczególnie odczuła, jak ogromne znaczenie ma zastosowanie tych idei w praktyce. Dlatego uczciwe stawianie warunków – które w żadnym przypadku nie podważa szczerości udzielenia przez nas pomocy – powinno stać się kluczowym elementem polityki rozwojowej UE. W przeciwnym razie miliardy euro, które trafiają do krajów rozwijających się, niczego nie zmienią. Ta pomoc zostanie zmarnotrawiona – podsumował eurodeputowany z Wielkopolski.

W trakcie spotkania komisarz Neven Mimica podkreślił, że w najbliższych miesiącach będzie kontynuował konsultacje w sprawie form wsparcia dla państw rozwijających się w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Już teraz zapowiedział, że Komisja Europejska będzie dążyć do integracji istniejących kilkunastu instrumentów finansowych w kilka, co ma ułatwić realizację priorytetów w ramach polityki rozwojowej UE.

***

Polityka rozwojowa stanowi trzon polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Początkowo UE skupiała się na państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), jednak stopniowo rozszerzyła zakres swojego zainteresowania i obecnie współpracuje z około 160 państwami na całym świecie. Głównym celem polityki rozwojowej UE jest wyeliminowanie ubóstwa.

Najstarszym instrumentem UE na rzecz rozwoju, mającym jednocześnie najszerszy zakres działania, jest Europejski Fundusz Rozwoju (EFR), którego budżet w latach 2014-2020 wynosi 29,1 mld EUR. Obejmuje on współpracę z państwami AKP oraz krajami i terytoriami zamorskimi.

Wśród innych instrumentów wykorzystywanych w ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE na 2014-2020 znajdują się:

  • Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (19,7 mld EUR) – wsparcie dla Ameryki Łacińskiej, Azji, Azji Środkowej, rejonu Zatoki Perskiej, Afryki Południowej;
  • Europejski Instrument Sąsiedztwa (15,4 mld EUR) – wsparcie dla 16 państw sąsiadujących z państwami europejskimi
  • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (11,7 mld EUR) - wsparcie dla państw bałkańskich oraz Turcji
  • Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (1,3 mld EUR) - wspieranie demokracji i praw człowieka na świecie
  • Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (2,3 mld EUR) – wspieranie stabilności politycznej i budowanie pokoju na świecie
  • Instrument Partnerstwa (955 mln EUR) – wsparcie dla krajów uprzemysłowionych
  • Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (225 mln EUR) – wsparcie bezpieczeństwo jądrowego na świecie
  • Instrument na rzecz Grenlandii (184 mln EUR) – wsparcie dla Grenlandii

Kompleksowe dane OECD wskazują, że tylko w 2016 roku pomoc rozwojowa przekazywana przez Unię Europejską oraz jej państwa członkowskie wyniosła aż 75,5 mld euro. Stanowi to wzrost o 11 proc. w stosunku do poziomu z 2015 r.

Źródło: informacja własna oraz http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.3.1.html

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Rozwój #WspółpracaRozwojowa #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu #Migracja #Afryka #BliskiWschód #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #KomisjaRozwoju #DEVE #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)