Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ponad 20 miliardów zł dla Polski!

Redaktor admin on 21 Listopad, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ponad 5 mld euro. Aż tyle w 2017 roku wyniosła wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny. – To olbrzymie wsparcie dla naszego kraju. Warto jednak pamiętać, część ogólnej działalności pożyczkowej EBI dotyczy także operacji poza granicami Wspólnoty – mówi europoseł Adam Szejnfeld, który z ramienia Grupy EPL koordynował w Parlamencie Europejskim prace nad opinią Komisji Handlu Zagranicznego do sprawozdania z działalności EBI.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, iż działalność pożyczkowa EBI prowadzona poza granicami UE musi być zgodna nie tylko z planem inwestycji zewnętrznych UE, ale również w odpowiednim stopniu uwzględniać strategię handlową UE, w tym obowiązujące i przyszłe umowy w zakresie wolnego handlu, usług oraz inwestycji. Bardzo się cieszę, iż w opinii Komisji znalazł się również zapis o konieczności uwzględnienia w działalności EBI potrzeby internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw – dodaje eurodeputowany, zwracając jednocześnie uwagę na to, że zdecydowana większość środków EBI jest kierowana na wsparcie projektów w ramach Unii Europejskiej.

- W trakcie prowadzonych dyskusji omawialiśmy również wyzwania, przed którym stoi obecnie EBI. Niewątpliwie jednym z nich jest działalność na rzecz realizacji inwestycji w krajach rozwijających się o niskich standardach przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz wysokim poziomie korupcji. Oczywiście w tych przypadkach EBI musi zachować najwyższy poziomu ostrożności oraz staranności, ale dotychczasowa działalność EBI pokazuje, że jest w stanie dobrze wywiązać się z tego zadania – podsumowuje poseł Szejnfeld.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2017 rok zatwierdzone pożyczki na rok ubiegły wynosiły 69,9 mld EUR, przy czym 62,6 mld EUR w UE i 7,3 mld EUR poza UE.

Warto przypomnieć, iż w tym roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obchodzi już 60-tą rocznicę powstania. W 1958 roku, na mocy Traktatu Rzymskiego, został ustanowiony w celu zwiększania potencjału europejskiego w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, wspierania działań w dziedzinie klimatu oraz polityk unijnych poza granicami Wspólnoty. W ciągu 60-u lat działalności, EBI wypłacił środki o wartości 1,1 bln euro na projekty w 162 krajach, tym samym stając się największą na świecie międzynarodową instytucją finansową.

EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Udziałowcami EBI są wszystkie kraje UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Od rozpoczęcia swojej działalności w naszym kraju, w 1990 roku, Europejski Bank Inwestycyjny sfinansował ok. 420 projektów i programów inwestycyjnych o wartości ok. 65 mld euro. Polska jest zdecydowanie największym odbiorcą środków EBI wśród państw, które przystąpiły do UE po 2004 r. Tylko w samym zeszłym roku wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wyniosła łącznie 5,42 mld euro, czyli o 13 proc. więcej niż rok wcześniej, co sprawia, że Polska stała się piątym w Europie co do wielkości odbiorcą finansowania EBI po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech.

#EBI #EuropejskiBankInwestycyjny #Inwestycje #Finanse #Rozwój #Gospodarka #Przyszłość #Przedsiębiorczość #Konkurencja #MŚP #Bruksela #ParlamentEuropejski #UniaEuropejska #Europa #UE #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)