Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Powszechna informacja publiczna

Redaktor admin on 27 Październik, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Równy dostęp obywateli, łącznie z osobami niepełnosprawnymi, do informacji publicznej to fundament współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - takimi słowami poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, rozpoczął swoje wystąpienie podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego.

Dostępność sieci dotyczy zasad i technik, jakie należy stosować w ramach tworzenia stron internetowych tak, aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

- Dostęp dla wszystkich obywateli do informacji publicznej jest niezwykle ważny tak w świecie realnym, jak i wirtualnym, ale jest szczególnie istotny właśnie dzisiaj, czyli w epoce społeczeństwa cyfrowego. Co więcej, jest on kluczowy, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, bowiem dla części z nich kontakt z instytucjami publicznymi poprzez Internet, to jedyna szansa, aby mieć więź ze swoją władzą, swoim państwem. Dlatego idea, która jest realizowana w omawianym przez nas projekcie zasługuje na nasze pełne poparcia - podkreślił podczas swojego wystąpienia eurodeputowany z Wielkopolski.

Większość państw członkowskich przyjęła już ustawodawstwo lub inne środki dotyczące dostępności sieci. Istnieją jednak istotne różnice pomiędzy takimi przepisami i środkami. Harmonizacja jest więc warunkiem koniecznym dla zakończenia rozdrobnienia i braku zaufania na rynku usług dostępności sieci. Jednolite podejście pozwoli również unijnym instytucjom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści gospodarczych i społecznych z rozszerzenia zakresu świadczenia usług online na większą liczbę obywateli i klientów. A także zwiększy potencjał rynku wewnętrznego produktów i usług związanych z dostępnością sieci.

- Świat wirtualny będzie jedną z głównych płaszczyzn samorealizacji obywateli, dlatego finał naszych prac jest tak bardzo istotny. Należy jednak pamiętać, że nie wolno mieszać pojęć i zrównywać obowiązki instytucji publicznych oraz sektora prywatnego. Zadania, o których dzisiaj rozmawiamy, muszą być skutecznie realizowane przez sektor publiczny, ale nie powinny być odgórnie narzucane sektorowi prywatnemu - podsumował europoseł Szejnfeld.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

https://twitter.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)