Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Poznań – Dzień Budowlanych

Redaktor admin on 25 Październik, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

O sytuacji na rynku budowlanym, ale także o nowelizacji prawa zamówień publicznych likwidującej m.in. dyktat niskiej ceny oraz o planowanym przez rząd uproszczeniu i przyspieszeniu procesów budowlanych dla większości inwestycji rozmawiano na Dniu Budowlanych’2014, który odbył się 24 października br. w Poznaniu. W uroczystości udział wziął członek Honorowego Komitetu Obchodów Adam Szejnfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego. Przedsięwzięciu organizowanym przez Wielkopolską Izbę Budownictwa towarzyszyło również wręczenie państwowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób związanych z budownictwem.

„Polska w budowie”, czy też „Polska największym placem budowy w Europie”, to nie tylko hasła czy też slogany. To fakty, bowiem te określenia wypełnione są Waszą pracą i jej efektami. Przedsiębiorstwa budowalne, wszystkie branże związane z sektorem budownictwa, inwestycji i rozwoju są współautorami polskiego sukcesu na skalę nieznaną nie tylko w historii Polski, ale w całej Europie. Naszego rozwoju nie powstrzymał nawet kryzys, owszem odczuliśmy spowolnienie, ale poradziliśmy sobie z najwyższym zagrożeniem znacznie lepiej, niż wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej i całej Europy. Państwo macie w tym bardzo duży swój udział – mówił do zebranych poseł Adam Szejnfeld.

Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek wspomniał w swoim wystąpieniu o najnowszej ustawie posła Adama Szejnfelda – reformie Prawa Zamówień Publicznych – która weszła w życie 19 października br. a która będzie miała zasadnicze znaczenie dla procesów inwestycyjnych w Polsce, więc i także dla całej branży budowalnej. Budownictwo, jako branża sezonowa i wrażliwa na kryzysy, bardzo dobrze oceniana też inną ustawę posła Adama Szejnfelda, tj. zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające elastyczność stosunku pracy. Duże natomiast nadzieje łączone są z najnowszą inicjatywą rządu Ewy Kopacz, a więc stworzeniem Kodeksu budowalnego.

Podczas uroczystości wręczono ordery i odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym w działalności na rzecz budownictwa w Polsce. Były przemówienia i gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju Wielkopolski i Polski.

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce. Izba działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich regionów i obejmuje województwa:  kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.
Izba reprezentuje interesy przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem – biur i pracowni projektowych, przedsiębiorstw ogólnobudowlanych i specjalistycznych, producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi, spółdzielni mieszkaniowych a także zawodowych inwestorów.
Działania podejmowane przez Wielkopolską Izbę Budownictwa to między innymi:

  • promocja firm, organizowanie pokazów, sympozjów, wystaw, konferencji, seminariów, spotkań itp.,
  • doradztwo w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
  • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych ważnych dla branży budowlanej,
  • współpraca z jednostkami organizacji państwowych i samorządu terytorialnego,
  • współpraca z organizacjami zagranicznymi w zakresie nawiązywania kontaktów z firmami zrzeszonymi w WIB,
  • pomoc dla firm zagranicznych w wyszukiwaniu i doborze partnerów,
  • organizowanie szkoleń,
  • udzielanie informacji o firmach zrzeszonych w WIB,
  • informowanie o dostępnych materiałach i technologiach

źródło: informacja własna oraz http://wib.com.pl/

Marta Łasak

asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)