Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

PPP – szansą na rozwój!

Redaktor admin on 2 Kwiecień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Inwestycje partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) mogą być jednym z motorów rozwoju gospodarczego Polski. Kończące się programy dofinansowań unijnych determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju, w tym np. rewitalizacji - podkreślił w przemówieniu inaugurującym konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno-prywatnym. Skuteczna implementacja modelu PPP”, europoseł Adam Szejnfeld, twórca ustawy o PPP z 2008r. Konferencja została zorganizowana przez „Liderzy Innowacyjności” Dziennik Gazeta Prawna w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Wartość PPP w Unii Europejskiej wynosiła np. w 2016r. 12 mld euro, ale rok wcześniej było to nawet 15,6 mld euro. Średnia wielkość transakcji w Unii to 174 mln euro. Wśród krajów europejskich na pierwszym miejscu pod względem wartości projektów jest Wielka Brytania (3,8 mld euro), potem Francja (2,4 mld. Euro). Największy „przerób” w formule PPP w Europie dotyczy takich branż, jak transport (3,7 mld euro) oraz edukacja (1,6 mld euro). Na trzecim miejscu plasuje się zdrowie publiczne…. – wyliczał europoseł Adam Szejnfeld, odnosząc się później także i do polskich doświadczeń PPP. Nasze projekty są znacznie skromniejsze, ale do największych czy najciekawszych można zaliczyć np. spalarnię śmieci w Poznaniu, Internet szerokopasmowy w Polsce Wschodniej, czy Sąd w Nowym Tomyślu. Niezwykle ciekawe projekty realizują na przykład też Kraków i Płock. – komentował poseł Szejnfeld.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia. W Polsce znaczenie PPP rozwija się powoli w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Ma na to wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest brak zaufania władzy publicznej do przedsiębiorców. W Polsce zawsze mieliśmy do czynienia ze specyfika polegająca na tym, że był bardzo wysoki poziom regulacji i jednoczesnej bardzo niski poziom zaufania. Dlatego ludzie boja się podejmować ryzyka stosowania nowej formuły – mówił poseł Szejnfeld. Innym powodem jest alternatywa, jaka do tej pory dawały fundusze unijne. One jednak jeśli nawet się nie skończą, to na pewno w przyszłości będą znacznie skromniejsze. Czas wiec w naszym kraju rozwijać PPP jako sposób realizacji obowiązków państwa, ale za pieniądze prywatne. – dodał eurodeputowany z wielkopolski.

Podczas konferencji zorganizowanej w UOKiK, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, została przedstawiona m.in. analiza modelu PPP pod kontem skutecznego rozwiązania zapewniającego efektywną realizację zadań publicznych, konstrukcja przetargów w modelu PPP, podział ryzyka w projektach czy eksploracja dróg rozwoju tego typu partnerstwa. Podczas spotkania skupiono się także na projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym zaprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Propozycja nowelizacji ustawy zakłada m.in. ujednolicenie obecnych przepisów, proponuje się też wprowadzenie możliwości realizowania PPP przez spółkę zawiązaną przez podmiot publiczny i partnera prywatnego na bazie istniejącej spółki na czas oznaczony. Propozycja zakłada ponadto możliwość zawarcia umowy przez spółkę należącą w całości do partnera prywatnego.

W trakcie konferencji, organizatorzy debaty nadali tytuł i wręczyli posłowi Adamowi Szejnfeldowi dyplom „Lidera PPP” w uznaniu efektywnych działań na rzecz popularyzacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Hanna Łuczkiewicz
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)