Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Prezydent Komorowski w Okręgu Pilskim

Redaktor admin on 1 Grudzień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Pan Bronisław Komorowski, Prezydent RP w dniu 30.11.2011 r. odwiedził południowe miasta okręgu pilskiego. W Nowym Tomyślu spotkał się z przedsiębiorcami, a w Grodzisku Wielkopolskim z przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO). W spotkaniach udział wziął poseł Adam Szejnfeld.

Nowy Tomyśl.

W ramach wizyty w Wielkopolsce prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z członkami Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Prezydent zaznaczył, że jedną z cech Wielkopolski i jej mieszkańców jest odpowiedni szacunek do pracy. Zaznaczył również jak ważne jest, aby w Polsce istniała potrzebie kształtowania szacunku do pracy, prawa i państwa polskiego. Wskazał również, że można to budować, w oparciu o tradycje wielkopolskie, zdolność do oszczędnego wydawania środków, mądrego inwestowania, większego pragmatyzmu w podejściu do tego, co decyduje o dzisiejszej egzystencji.

Jestem dziś w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej z okazji otwarcia nowego odcinka autostrady, który będzie także naszą drogą do systemu autostrad europejskich. W jakiejś mierze ma to także wymiar symboliczny, połączenia z nowoczesnością, z bogatszą częścią naszego kontynentu a więc z tym, do czego dążymy, powiedział prezydent.

To prawda, że drobna przedsiębiorczość jest solą naszej ziemi. Rozwój gospodarczy to przede wszystkim indywidualna przedsiębiorczość, wizja, wiedza i odwaga w podejmowaniu decyzji. Niestety odczuwamy na co dzień, że Polska zajmuje dalsze miejsce w rankingach międzynarodowych dotyczących swobody działalności gospodarczej. W naszym środowisku często nie mówi się o swobodzie działalności, ale o jej utrudnianiu.  Widzimy starania koalicji rządowej w zakresie polepszania warunków rozwoju biznesu, ale czas płynie, zagrożenia u bram. Twórzmy czytelne i jednoznaczne przepisy prawne, tak by tego samego paragrafu nie można było interpretować na 5 sposobów. Usuwajmy bariery hamujące rozwój gospodarki. Z pewną nadzieją spoglądam na obecnego z nami Pana Ministra Szejnfelda, powiedział Prezes Izby Ryszard Nowaczkiewicz.

Grodzisk Wielkopolski.

Prezydent Bronisław Komorowski w Grodzisku Wielkopolskim spotkał się z przedstawicielami grodziskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad 150 osób rozmawiano na temat działalności NGO w Polsce oraz ich ważnego znaczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacje pozarządowe to ważny obszar działania społecznego. Organizacje pozarządowe to też wielka zdobycz, wynikająca z tradycji oraz wynikająca z dobrze odczytanych dzisiejszych potrzeb. Organizacje pozarządowe to najlepszy pomysł na budowanie Polski obywatelskiej, gdzie obywatele mają możliwość organizowania się, wykorzystują pomoc, ale z własnej inicjatywy działają i podejmują tematy i problemy ważne, powiedział podczas spotkania prezydent Komorowski.

Podczas spotkania odbyło się również uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które prezydent Bronisław Komorowski wręczył kilkunastu parom, podkreślając, że są dobrym wzorcem i wzmacniają fundament polskiego narodu. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście obejrzeli wystawę prezentującą osiągnięcia grodziskich NGO.

***

Nowotomyska Izba Gospodarcza powstała w 2002 roku w wyniku integracji środowiska małych, średnich i większych przedsiębiorstw. Jej głównym zadaniem jest pogłębianie lokalnej współpracy, stanowienie wysokich standardów etyki biznesowej i wypowiadanie się w sprawach wspólnych wobec organów samorządowych i władzy państwowej. Obecnie Izba posiada 90 członków, zrzeszając wszystkie największe przedsiębiorstwa regionu oraz, co szczególnie cenne, wiele małych i średnich przedsiębiorstw.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)