Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Przedsiębiorcy dla przedsiębiorczych

Redaktor admin on 25 Maj, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, 23  maja br. wziął udział w Wielkiej Gali Nagród Lewiatana, która odbyła się w Filharmonii Narodowej. Jak co roku Kapituła przyznała nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego, im. Władysława Grabskiego oraz Nagrody Specjalne. W tym roku laureatami zostali Dariusz Miłek, Mikołaj Dowgielewicz, Mariusz Walter oraz ks. Adam Boniecki.

Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, za zbudowanie firmy, która jest symbolem polskiego sukcesu po 1989 roku otrzymał Dariusz Miłek, założyciel i większościowy udziałowiec firmy NG2. (m.in. sieć sklepów obuwniczych pod markami CCC, Quazi i Boti). Nagrodę im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości otrzymał Mikołaj Dowgielewicz, były sekretarz stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej. Kapituła nagrodziła go za profesjonalne i bardzo dobrze przyjęte na forum międzynarodowym przygotowanie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Nagrodę specjalną zarząd przyznał Mariuszowi Walterowi za biznesowy sukces, który nadaje styl polskiej przedsiębiorczości, kontynuując jej najlepsze tradycje. Mariusz Walter jest współwłaścicielem grupy ITI, twórcą sukcesów TVN. Nagrodę za odważne myślenie, przyznaną przez zarząd PKPP Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, dostał ksiądz Adam Boniecki, publicysta, były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1999-2011.

Gali towarzyszyła debata poświęcona nowym wymiarom odpowiedzialności, postrzeganej z różnej perspektywy – biznesowej, etycznej, społecznej, cywilizacyjnej. A więc: na ile kryzys zmienia nasze postawy i zachowania, rewiduje dotychczasowe systemy wartości, stwarza nowe wymagania i konieczności, jak wpływa na relacje społeczne, jak zmienia kryteria ocen moralnych, ekonomicznych, politycznych? Na ile globalizacja i nowe technologie zmieniają zakres tej odpowiedzialności.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)