Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rewolucja cyfrowa

Redaktor admin on 2 Luty, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności w ramach Unii Europejskiej. Wspólnota musi również stworzyć sobie szansę na skuteczną rywalizację o rolę lidera w technologicznym wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi oraz krajami azjatyckimi – twierdzi poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który już niejednokrotnie przedstawiał swoje stanowisko w tej kluczowej dla UE sprawie.

Wprowadzenie zmian służących zniesieniu barier na rynku cyfrowym da impuls do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie, co według szacunków może przynieść unijnemu PKB dodatkowe 415 mld euro. Konieczne jest zapewnienie by europejski przemysł dostosował się do nowych cyfrowych usług i towarów. – zaznaczył podczas debaty w Strasburgu na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego poseł Adam Szejnfeld.

Przede wszystkim jednak Jednolity Rynek Cyfrowy będzie służył Europejczykom, zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, dzięki takim działaniom, jak zniesienie blokowania geograficznego, zagwarantowanie przejrzystszych zasad prawa autorskiego, wprowadzenie ułatwień w sektorze transgranicznego przesyłu paczek, rozwój nowych modeli biznesowych, czy w końcu wprowadzenie ułatwień związanych z VAT przy sprzedażach transgranicznych. – uważa eurodeputowany z Wielkopolski.

***

Tekst sprawozdania Parlamentu Europejskiego z 21 grudnia 2015 r. w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” dostępny jest na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2016-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)