Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Równość kobiet i mężczyzn

Redaktor admin on 25 Styczeń, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Brak równość kobiety i mężczyzn w różnych dziedzinach życia w Polsce, a niekiedy i nawet dyskryminacja, nadal widoczne są w Polsce. Działania władzy publicznej pozostawiają wiele do życzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o autonomię kobiet w podejmowaniu własnych decyzji życiowych, ich ochronę przed przemocą, czy przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu na starość. Dlatego senator Adam Szejnfeld, który od lat zajmuje się problematyka równego statusu mężczyzn i kobiet – między innymi prowadzi portal www.kobiecastronazycia.pl – wystąpił do premiera z zapytaniem, jakie działania podejmuje rząd w tym zakresie i jakie podjąć planuje, aby poważnie ograniczyć a wręcz wyeliminować istniejące patologie i nierówności.

Równość między kobietami i mężczyznami to prawo podstawowe, wspólna wartość ważna nie tylko w Polsce, ale w całej rodzinie demokratycznych państw świata. To także ważny warunek osiągania celów w zakresie wzrostu gospodarczego, w tym zatrudnienia i co istotne – spójności społecznej. Niestety, nie ulega wątpliwości, że przez wieki kobiety były dyskryminowane i znacznie gorzej traktowane niż mężczyźni. Co więcej, niestety w Polsce nadal jeszcze w bardzo wielu dziedzinach panie napotykają na problemy, bariery i ewidentną nierówność. Czas z tym skończyć – napisał do premiera Mateusza Morawieckiego senator Ziemi Pilskiej.

Pozytywne działania wspierające kobiety są podstawą pełnego włączenia kobiet w życie społeczne, w rynek pracy oraz podejmowanie przez nie decyzji gospodarczych czy politycznych, ale propagowanie równości płci musi polegać na czymś więcej niż tylko na zakazie dyskryminacji ze względu na płeć – uważa senator Szejnfeld. Dlatego zapytał Pana Premiera, co rząd czyni i zamierza w przyszłości, aby osiągać te cywilizacyjne cele?

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697; NIP 766-101-33-22

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)