Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rozmowy o rzemiośle

Redaktor admin on 24 Październik, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Niemalże wszyscy przedsiębiorcy prowadzący swoją działalności w ramach rzemiosła to mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. W dniu 22 października br. poseł Adam Szejnfeld spotkał się w Pile ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Piły, panem Janem Janczewskim oraz w Chodzieży ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży, panem Edmundem Kaczmarkiem. Spotkania poświęcone były rozmowie na temat sytuacji rzemieślników w dobie spowolnienia kryzysu, o czym rozmowa będzie również na współorganizowanej przez posła Adama Szejnfelda Konferencji gospodarczej w dniu 30 października w Pile.

Podczas spotkań posła Adama Szejnfelda z Starszymi Cechów w Pile i w Chodzieży zostało poruszonych wiele ważnych dla rzemieślników tematów gospodarczych, w tym również zapowiedzi premiera odnośnie walki rządu z kryzysem. Podczas spotkania rzemieślnicy wskazali na wiele problemów, jakie spotykają w swojej działalności gospodarczej, ale na pierwszym miejscu wskazali stan obecnego systemu szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele rzemiosła podkreślili również, że wydawanie pieniędzy na szkolenia przez niektóre Powiatowe Urzędy Pracy są często bezcelowe, ponieważ nie podnoszą wiedzy i wykształcenia ludzi w tych zawodach, na które czeka rynek. Poseł Szejnfeld uznał te sprawy za najbardziej pilne do szybkiego rozwiania, bowiem Cechy Rzemiosł i praktyczna nauka zawodu realizowana w warsztatach rzemieślniczych może być jednym z najważniejszych instrumentów walki z bezrobociem wśród młodocianych.

Poseł zaprosił Starszych oraz członków Cechów na konferencję gospodarczą, którą organizuje w dniu 30 października 2012r. w Pile w Hotelu GROMADA, Al. Piastów 15, od godz. 11: 00, a która będzie poświęcona Małym i Średnim Przedsiębiorcom, w ramach programu „Monitoringu kondycji sektora MSP w latach 2010-2012″.

***

Cechy Rzemiosł Różnych należą do Związku Rzemiosła Polskiego – organizacji pracodawców reprezentująca sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który bierze udział w dialogu społecznym. Jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej, która jest forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, ZRP opiniuje założenia i projekty aktów prawnych dotyczących polityki gospodarczej i społecznej: podatków, budżetu państwa, rynku pracy, funduszy strukturalnych UE oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Dzięki temu ZRP ma możliwość działać na rzecz harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego państwa.  Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową – od zawodów najnowocześniejszych do unikalnych, szczególnie tych o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie u pracodawców-rzemieślników szkoli się ponad 92 tys. uczniów, w ponad 100 zawodach. W okresie od 1945 do 2010 roku wydano ponad 2 mln świadectw czeladniczych oraz blisko 500 tys. dyplomów mistrzowskich.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)