Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rozmowy o wielkopolskiej elektrowni w Ministerstwie Środowiska

Redaktor admin on 21 Luty, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Sprawa przyszłości Elektrowni Adamów oraz Kopalni Węgla Brunatnego Adamów jest ważną kwestią dla mieszkańców wielu miejscowości we wschodniej Wielkopolsce. Z powodu decyzji Komisarza UE ds. Środowiska o zamknięciu elektrowni od kilku miesięcy trwają akcje protestacyjne m.in. w Turku oraz Koninie. Dlatego też poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld w dniu 20 lutego 2015 r. spotkał się w tej sprawie w Warszawie z Ministrem Środowiska. Chodzi o przedłużenie prawa działania Elektrowni Adamów o dwa lata do roku do 2019 r.

Oczywiście, nie chodzi o zniesienie derogacji i zakazu pracy elektrowni, ale o wydłużenie derogacji do roku 2019. Twierdzę, że przemawia za tym interes społeczny – konieczność zapewnienie nowego źródła energii dla miasta Turek, oraz przygotowania nowych kilku tysięcy miejsc pracy dla pracowników kopalni i elektrowni; ekonomiczny i gospodarczy – działalność zespołu kopalni i elektrowni jest nadal ekonomicznie efektywna i będzie tak jeszcze przez kilka następnych lat; ekologiczny – zakończenie działalności w roku 2017 a nie w roku 2019 skutkować będzie pozostawieniem w wyrobisku ok. 9 mln ton węgla, co nie jest zgodne, ani ze sztuką górniczą, ani z ekonomią, ani z zasadami ochrony środowiska. Wyrobisko bowiem powinno być zupełnie sczerpane, a następnie poddane rekultywacji – mówił podczas konferencji poseł Adam Szejnfeld.

Przepisy ochrony środowiska Unii Europejskiej nakazują zakończenie działalności elektrowni, które nie spełniają wymogów środowiskowych. Do takich zalicza się m.in. Elektrownia Adamów, która bazuje na zasobach węgla brunatnego z Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Rząd skutecznie prowadząc przed laty rozmowy z Brukselą wynegocjowały okres karencji, czyli przedłużenia działalności kopalni i elektrowni do końca 2017r. Dzięki temu władze samorządowe zyskały czas na podjęcie i zrealizowanie koniecznych działań, w tym inwestycji, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne swoim mieszkańcom.

Elektrownia Adamów składa się z 5 bloków o mocy 120 MW (łącznie 1750 MWt w paliwie) i prowadzi eksploatację od 1964 r. Praca i okres eksploatacji Elektrowni Adamów są ściśle powiązane z eksploatacją KWB Adamów – lokalną kopalnią węgla brunatnego o specyficznych właściwościach, które zostały uwzględnione przy projektowaniu Elektrowni Adamów. W dn. 1.01.2013 r. KWB Adamów dysponowała 33 mln ton węgla rzeczywistego do wydobycia, przy czym wydobycie roczne wynosi ok. 4,5 mln ton. Wariant optymistyczny przewiduje, że do końca 2017r. wydobycie wyniesie 24 mln ton węgla. Gdyby działalność zamknąć w roku 2017 w kopalni pozostałoby około 9 mln ton węgla do zagospodarowania. Natomiast, gdyby działalność Elektrowni Adamów była prowadzona do końca 2019 r. nadwyżka w postaci w/w 9 mln zostałaby niemal w pełni wykorzystana na potrzeby elektrowni. W tym czasie powinna zostać zrealizowana inwestycja budowy nowej ciepłowni na potrzeby miasta Turek oraz przeprowadzony taki proces restrukturyzacji zatrudnienia, by stworzyć nowe miejsca pracy dla zwalnianych pracowników. Aby to było możliwe, konieczne jest przyznanie przez Komisję Europejską Elektrowni Adamów derogacji ograniczonego czasu funkcjonowania – 32.000 godzin, zamiast obecnej derogacji 17.500 godzin.

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)