Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rozstrzygnij swój spór w Internecie!

Redaktor admin on 4 Maj, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Platforma internetowego rozstrzygania sporów”. Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się szansa na uniknięcie wysokich kosztów sądowych. Nowy europejski mechanizm umożliwia bowiem przeprowadzenie całej procedury w sprawie złożonej skargi online, tj. przy pomocy środków elektronicznych. – Platforma istnieje od kilkunastu miesięcy, jednak świadomość o jej istnieniu jest niewielka wśród europejskich konsumentów i przedsiębiorców – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który zwrócił się w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów to punkt kompleksowej obsługi zarówno dla unijnych konsumentów, jak i sprzedających dążących do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zakupów przez Internet dokonanych w kraju lub za granicą. Kompleksowa obsługa polega na kierowaniu sporów do korzystających z platformy krajowych organów pozasądowego rozstrzygania sporów, które zostały zgłoszone przez państwa członkowskie do Komisji Europejskiej.

- Aby Europejski Rynek Cyfrowy stał się rzeczywistością konieczne jest z jednej strony wzmocnienie zaufania konsumentów kupujących online, z drugiej zaś ułatwienie działalności przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż transgraniczną. Temu celowi służyć ma właśnie platforma internetowego rozstrzygania sporów. Co ważne została ona zbudowana w taki sposób, iż jest ona nie tylko dostępna we wszystkich językach urzędowych UE, ale zapewnia również możliwość tłumaczenia, aby ułatwić rozstrzyganie sporów między stronami z różnych państw członkowskich – podkreśla eurodeputowany, który zwrócił się do Komisji z pytaniem o wnioski, jakie można wyciągnąć po pierwszych kilkunastu miesiącach funkcjonowania platformy.

***

W Polsce dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich ta została wdrożona do krajowego porządku prawnego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie w stycznia 2017 r. W związku z tym możliwość skorzystania platformy w przypadku polskich konsumentów i sprzedawców istnieje od niedawna.

Na liście organów rozstrzygających spory, które oferują także pozasądowe rozwiązania sporów, znalazły się dotychczas: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki Związku Banków Polskich.

Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów oraz funkcjonowania platformy internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

PLATFORMA INTERNETOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)