Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rozwój innowacyjności i tworzenie nowych miejsc pracy

Redaktor admin on 15 Czerwiec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Tworzenie kultury innowacyjność, wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy zawsze było bliskie posłowi Adamowi Szejnfeldowi. Podobne cele ma Polska Fundacja Promocji Kadr (PFPK), dlatego też 11 czerwca br. poseł Adam Szejnfeld spotkał się z prezesem Fundacji Jackiem Wojciechowiczem.

Przedmiotem rozmów posła Adama Szejnfelda i przewodniczącego Jacka Wojciechowicza były m.in. tematy wsparcia programów rozwoju innowacyjności w polskiej gospodarce, aktywizacja ludzi młodych oraz w wieku „60+” a także szkolenie kadr dla polskiej gospodarki. Podczas spotkania rozmawiano także o najnowszym programie PFPK dotyczącego „Partnerstwa dla innowacji”. Obecnie innowacje to nie tylko B+R, ale także wysoko interaktywny proces współpracy, również instytucji partnerskich i użytkowników. Kluczowym dla rozwoju innowacyjności polskiego biznesu wg Fundacji jest uruchomienie interakcji pomiędzy grupą partnerów. Raporty eksperckie, oprócz rekomendacji dotyczących polityk rządowych, zmiany kryteriów wsparcia inicjatyw innowacyjnych, podkreślają potrzebę stworzenia warunków nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Na zakończenie spotkania prezes Wojciechowicz zaprezentował polsko-rosyjską inicjatywę pod nazwą Międzynarodowy Instytut Rozwoju Miast

***

Polska Fundacja Promocji Kadr powstała w 1989 roku na podstawie decyzji Ministra Przemysłu, a jej założycielami były: Ministerstwo Finansów, Komitet Badan Naukowych i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Jej pierwszym prezesem (obecnie prezes honorowy) został profesor Bogdan Wawrzyniak. Fundacja od początku należała do czołowych polskich instytucji zajmujących się doskonaleniem i promocją kadr dla wsparcia wyzwań dla Polski wynikających z konieczności rozwoju konkurencyjności Polski, transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej o wiedzę. Fundacja odegrała bardzo istotną rolę dla kształtowania zasobów ludzkich między innymi w procesie akcesji do Unii Europejskiej, a następnie w procesie konwergencji. Do celów statutowych Fundacji należą: Przyczynianie się do upowszechniania nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i gospodarce opartej na wiedzy oraz projektowania i wdrażania efektywnych systemów ZZL, zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, instytucji i organów państwowych oraz kształtowanie kompetencji zawodowych kadry kierowniczej i specjalistycznej, niezbędnych w nowoczesnych organizacjach w gospodarce opartej na wiedzy.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)