Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rynek pracy osób „50+”

Redaktor admin on 7 Grudzień, 2023 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Problematyka osób 50+ na rynku pracy i wyzwania związane z dłuższą aktywnością zawodową pracowników były przedmiotem konferencji, jaką zorganizowała w Warszawie Federacja Przedsiębiorców Polskich. Gośćmi i prelegentami konferencji byli senator Adam Szejnfeld oraz posłanka Iwona Kozłowska, a dyskusję moderowała pani prof. Grażyna Spytek- Bandurska.

Senator Adam Szejnfeld odniósł się do problematyki dotyczącej osób 50+ i potrzeby wprowadzenia niezbędnych działań wspierających dłuższą aktywność zawodową. Zwrócił uwagę na potencjał zawodowy tej grupy i konieczność jego odpowiedniego wykorzystania, niezależnie od możliwości jakie daje chociażby mentoring. W jego ocenie warto wprowadzić zachęty i ułatwienia w zatrudnieniu osób starszych, przede wszystkim podatkowe. Podniósł również kwestię ogólnych obciążeń, barier i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które w negatywny sposób odbijają się w szczególności na mikro i małych przedsiębiorcach. Postulował zmiany w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o profilaktykę, w systemie podatkowym, a także w zakresie prawa pracy z kodeksem pracy na czele.

Z kolei posłanka Iwona Kozłowska potwierdzając konieczność reformy systemu ochrony zdrowia podkreśliła konieczność wprowadzenia odpowiednich rozwiązań w zakresie polityki senioralnej, ale też w polityce dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele pracodawców zwracali uwagę na problem niedoboru pracowników na rynku pracy i trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów. Wyrazili nadzieję na zmiany w systemie edukacji, celem jego dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, a także na reformę kształcenia zawodowego oraz popularyzację kształcenia ustawicznego. Pracodawcy są też świadomi, że w obliczu kurczących się zasobów konieczne jest włączenie do rynku pracy osób często obecnie bezpodstawnie wykluczonych, np. niepełnosprawnych i osób starszych czy długotrwale bezrobotnych.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek- Bandurska – ekspert FPP, omówiła wyniki badań BAROMETR 50+, czyli badania aktywności zawodowej pracowników 50+ przeprowadzone na grupie ponad 1200 respondentów będących pracownikami i 300 pracodawców. Przeanalizowała odpowiedzi udziale zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców w odniesieniu do sytuacji zawodowej, życiowej i zdrowotnej osób 50+.

Z kolei Pan Lech Antkowiak – ekspert rynku pracy, omówił informacje dotyczące osób 50+ w Polsce i innych państwach Europy. Następnie Pani Wioletta Żukowska-Czaplicka – ekspert FPP, przedstawiła zagadnienie dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników 50+. Z kolei Pan Piotr Wołejko – ekspert FPP, odniósł się do aspektów związanych ze zdrowiem tej grupy, również w kontekście pandemii. Na koniec Pani prof. Anna Wilmowska – ekspert CALPE zaprezentowała interesującą koncepcję modelu kompleksowej rehabilitacji.

W dyskusji padło wiele rekomendacji i propozycji legislacyjnych, dotyczących chociażby mentoringu, zakresu ochrony przedemerytalnej czy zmian w systemie ochrony zdrowia, a także prawa w tym prawa pracy.

Spotkanie miało formę online i zostało zorganizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+

Źródło: Informacja własna oraz relacja FPP.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/@SenatorSzejnfeld

https://www.tiktok.com/@szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)