Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rząd dialogu społecznego

Redaktor admin on 20 Wrzesień, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki
20.09.2009r.

Rząd dialogu społecznego

Zasady prowadzenia dialogu społecznego, działania antykryzysowych rządu oraz sytuacja w Grupie H. Cegielski w Poznaniu były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Wielkopolskiego. Gościem i głównym prelegentem Komisji był Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki. Debata odbyła się w dniu 18 września w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Jesteśmy rządem dialogu społecznego. Dlatego prowadzimy rozmowy i dyskusję oraz uzgodnienia z partnerami społecznymi nie tylko na poziomie krajowym, np. w Komisji Trójstronnej, ale także na poziomie wojewódzkim. Dlatego dzisiaj moja wizyta w Poznaniu i podejmowanie przez nas razem trudnych polskich, regionalnych i miejskich tematów – mówił na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego minister Adam Szejnfeld. Następnie, wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświecił głównemu tematowi posiedzenia, a więc prezentacji najnowszych programów antykryzysowych, jakie wdrożył Rząd Donalda Tuska. Spośród kilkunastu programów minister zaprezentował w szczegółach kilka najważniejszych kierowanych do pracodawców oraz do pracobiorców.

Minister Adam Szejnfeld omówił również w szczegółach aktualną sytuację w grupie H. Cegielski, przedstawił jej genezę i przyczyny planu zwolnień ok. 500 pracowników firmy. Wykazał błędy poprzednich zarządów oraz oczekiwania kierowane do obecnego zarządu (funkcjonuje od czerwca br.). Pilna racjonalizacja zasobów, w tym nieruchomości, restrukturyzacja zatrudnienia, a przede wszystkim dywersyfikacja produkcji i usług – są to niezbędne działania, jakie mogą dać szansę na przetrwanie poznańskiej spółce – mówił na posiedzeniu komisji minister Adam Szejnfeld. Już w następnym tygodniu oczekujemy, iż Rada Nadzorcza Cegielskiego przyjmie nową strategię restrukturyzacji i plan działania na lata 2010-2012. Potem zajmie się tym Ministerstwo Skarbu Państwa. Rozmawiałem już w tej sprawie z MSP, ale także z Agencją Rozwoju Przemysłu – podsumował minister Szejnfeld.

***
Omówione na posiedzeniu komisji antykryzysowe programy rządu.

I. GWARANCJE I PORĘCZENIA. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił system poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Umowy dotyczą poręczeń kredytów udzielanych w trybie indywidualnym.

II. PROGRAM WSPIERANIA INICJATYW POBUDZIAJACYCH POLSKĄ GOSPODARKĘ. Rząd w celu pomocy średnim i dużym firmom stworzył program pod nazwą: „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Celem jest: poprawa dostępu do finansowania działalności gospodarczej, utrzymanie bieżącej płynności finansowej i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw oraz podtrzymanie zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu do czasu ustąpienia skutków kryzysu finansowego.

III. DOPŁATY DO KREDYTÓW HIPOTECZNYCH. Program skierowany jest do osób, które wskutek spowolnienia gospodarczego stracili bądź stracą pracę. Osoby te będą mogły liczyć na pomoc rządu w spłacie kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu.

IV. PAKIET ANTYKRYZYSOWY RYNKU PRACY. Rząd premiera Donalda Tuska przygotował również całościowy pakiet skierowany do pracowników i pracodawców mających na celu utrzymane etatów w zakładach pracy przeżywających trudności związane z kryzysem. Mechanizmy zastosowane w tej ustawie mają bardzo duże znaczenie dla setek tysięcy polskich pracodawców i pracobiorców, stabilizując sytuację zatrudnienia dają gwarancję pracy i płacy pracownikom oraz utrzymanie produkcji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Antoni Kolasa
dyrektor Biura Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)