Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Rządy proletariatu w Unii? – Szejnfeld jest przeciw

Redaktor admin on 10 Luty, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.


Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą wyprowadzenia rozwiązań prawnych mających upowszechnić udział pracowników we własności firm i zarządzaniu przedsiębiorstw. Jednocześnie postulują zróżnicowanie poprzez uprzywilejowanie, odpowiedzialności pracowników – współwłaścicieli wobec pozostałych współwłaścicieli. Miałoby to dotyczyć także mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Poseł Szejnfeld przyrównał takie cele do komunistycznych idei proletariackiego zarządzania firmami przez ich pracowników. System ten jednak zbankrutował wszędzie na świcie, gdzie został wprowadzony – przekonywał na sesji plenarnej PE w Strasburgu poseł z Wielkopolski.

Poseł Adam Szejnfeld wypowiedział się przeciwko kolejnym próbom ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz administracyjnego wkraczania w autonomię firm i naruszania świętego prawa własności: Należy rozumieć i doceniać działania na rzecz wspierania partycypacji finansowej pracowników we własności, czy też zyskach przedsiębiorstw, w których są oni zatrudnieni. Sytuacja, w której pracownik identyfikuje się bowiem ze swoją firmą, jest bez wątpienia korzystna zarówno dla niego, jak i dla pracodawcy. Decyzje jednak o wprowadzaniu jakichkolwiek systemów partycypacji finansowej pracowników muszą pozostać w wyłącznej sferze autonomicznego wpływania na swoją własność właściciela przedsiębiorstwa. Tylko w takiej sytuacji możemy mówić o poszanowaniu świętego prawa własności prywatnej – uważa eurodeputowany z Wielkopolski, który zajął głos w debacie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na temat działań Komisji Europejskiej na rzecz wspierania partycypacji finansowej pracowników w przedsiębiorstwach, także małych i średnich, działających na ternie Unii Europejskiej.

Poseł Adam Szejnfeld podkreślił, iż z niepokojem przygląda się wnioskom Komisji Europejskiej, która sugeruje możliwość wprowadzenia w dłuższej perspektywie czasu Wspólnego Europejskiego Reżimu Partycypacji Finansowej Pracowników. W opinii eurodeputowanego, propozycje te muszą budzić sprzeciw, szczególnie jeśli miałyby one obejmować mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy, a więc także firmy rodzinne.

Jeśli w ogóle rozważać tę ideę, to jedynie jako pewną dobrowolną opcję. A jeśli tak,  to nie powinno się instytucjonalizować działań z tym związanych, a już na pewno nie tworzyć biurokratycznych i kosztownych rozwiązań, jak centra promocji, grupy ekspertów i uchwalanie nowych norm legislacyjnych. Sprawa ta bowiem musi pozostać jedynie w sferze kultury prowadzenia biznesu, a nie administracyjnych reguł ingerowania państwa, czy wspólnoty państw w sferę prywatnej własności – zaznaczył stanowczo poseł z Wielkopolski.

Domeną prowadzenia działalności gospodarczej jest umiejętność ponoszenia ryzyka własnych inwestycji. Jeśli tak, to priorytetem w zarzadzaniu majątkiem, w tym i przedsiębiorstwem, musi być wyłącznie wiedza i doświadczenie a więc kompetencje. Nie mogą tych kryteriów zastąpić biurokratyczne pomysły na wprowadzanie pozarynkowych reguł ponoszenia odpowiedzialności. Wdrażanie ich musiałoby zakończyć się katastrofą podobną do upadku komunistycznej gospodarki opartej na przedsiębiorstwach zarządzanych przez proletariat – przestrzegał pozostałych eurodeputowanych i przedstawicieli Komisji Europejskiej poseł Szejnfeld.

***

Parlament Europejski w swojej rezolucji z dn. 14.01.2015 r. wezwał Komisję Europejską do przygotowania oceny skutków wprowadzenia unijnych zasad wspierania partycypacji finansowej pracowników we własności lub zyskach przedsiębiorstw, w których są oni zatrudnieni.

W październiku 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport, w którym zaproponowała pięciopunktowy plan działań, zakładający m.in. utworzenie wirtualnego centrum wspierającego promocję partycypacji finansowej pracowników oraz powołanie specjalnej grupy ekspertów przy Komisji oceniającej dalsze propozycje działań w tym zakresie. Komisja Europejska nie wyklucza również możliwości wprowadzenia norm legislacyjnych oraz Wspólnego Europejskiego Reżimu Partycypacji Finansowej Pracowników.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela-Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)