Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

S p r a w a K l u s k i – efekt po latach

Redaktor admin on 18 Lipiec, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

1807200901

Kilka lat temu, badając tzw. “Sprawę Kluski”, powołałem do życia w Sejmie Podkomisję Nadzwyczajną ds. Zbadania Kontrowersyjnych Działań Administracji Publicznej Wobec Przedsiębiorców. W konsekwencji pracy tej podkomisji, a potem Komisji Gospodarki sporządziłem katalog postulatów mających w przyszłości nie opuścić do podobnych, haniebny sytuacji. W dezyderacie Komisji Gospodarki, którą kierowałem, zawarłem postulat do ówczesnego rządu rozdzielenia politycznej funkcji ministra sprawiedliwości i merytorycznej funkcji prokuratora generalnego. Komisja postulaty przyjęła a rząd z postulatami się zgodził. Nigdy jednak, ani rząd lewicy SLD ani rząd prawicy PiS, tego postulatu nie zrealizowały. Bardzo się cieszę, że to właśnie rząd Platformy Obywatelskiej, rząd, w którym jestem ministrem, wykonał zadanie, o które dopominaliśmy się od lat – powiedział minister Adam Szejnfeld, po głosowaniach nad ustawą w Sejmie.

Wprowadzony, w przyjętej wczoraj przez Sejm ustawie, mechanizm rozdziału funkcji politycznej, jaką jest kierowanie resortem sprawiedliwości, od funkcji prokuratorskiej umożliwi wreszcie odpolitycznienie organu jakim jest prokuratura. Uchwalona ustawa zakłada również, iż Prokurator Generalny będzie od przyszłego roku powoływany na jedną – sześcioletnią kadencję. Powoływałby go prezydent spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratorów. Ustawa przewiduje także likwidację Prokuratury Krajowej, a w jej miejsce wprowadza Prokuraturę Generalną. Minister Adam Szejnfeld, który przed laty wnioskował o rozdział tych dwóch funkcji, uważa, iż przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o prokuraturze daje prokuratorom większą samodzielność, przez co powinna zwiększyć się ich odpowiedzialność i skuteczność. “Jestem przekonany, iż teraz organy ścigania będą z jeszcze większą determinacją podchodziły do swoich obowiązków i już nigdy, nikt nie będzie mógł zarzucić prokuratorom, iż są sterowani politycznie. Cieszę się, że zaproponowane przed laty przez Komisję Gospodarki pod moim kierownictwem rozwiązania, doczekały się realizacji w czasie rządów premiera Donalda Tuska. Realizujemy obietnice. To ważne!”

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)