Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Samorządowcy razem

Redaktor admin on 18 Styczeń, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Samorządowcy Wielkopolski Północno-Zachodniej postanowili pracować razem. Działacze gmin, powiatów i województwa subregionu pilskiego zaaprobowali propozycję posła Adama Szejnfelda, która przewiduje utworzenie Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej  Regionu Wielkopolski Północno-Zachodniej. Pierwsze założycielskie spotkanie miało miejsce w dniu 16 stycznia 2011 r. w Pile.

Proponuję powołanie Sekretariatu Samorządowego naszego subregionu po to, abyśmy mogli razem podejmować interwencję w zakresie ważnych i wspólnych dla nas spraw. Sekretariat miałby zajmować się sprawami istotnymi dla jednostek samorządu terytorialnego oraz całego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki naszego subregionu. W tym zakresie współpracowałby  między innymi  z Sekretariatem Samorządowym PO Regionu Wielkopolska, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz innymi organizacjami. Oczywiście nie wyklucza to indywidualnych inicjatyw, jednak sadzę, że w palących kwestiach większą siłę oddziaływania będą miały działania grupowe niż indywidualne, powiedział podczas spotkania poseł Adam Szejnfeld. W ramach propozycji posła Szejnfelda Sekretariat miałby być także ciałem integrujących samorządowców wszystkich szczebli oraz funkcji, a przede wszystkim powinien działać na rzecz kształcenia nowych kadr samorządowych na przyszłość.

Zebrani samorządowcy potwierdzili, że inicjatywa jest słuszna i potrzebna. Szczególnie, że często subregion pilski jest pomijany przez Poznań czy Warszawę w kwestiach dla niego istotnych. Z inicjatywy swojego zadowolenia nie kryli również radni powiatowi, miejscy i gminni, którzy stwierdzili, że będzie to doskonałe miejsce do wzajemnej wymiany doświadczeń i możliwość większej współpracy. Na zakończenie spotkania parlamentarzyści odpowiadali zebranym na pytania dotyczące spraw związanych z problematyką samorządową. Na zakończenie postanowiono przygotować regulamin działania, powołać komitet założycielski, który ma składać się z 11 osób – po jednej z każdego powiatu tworzącego Okręg Pilski. Przewiduje się powołanie Rady Sekretariatu (11 osób) i zarządu (5 osób). Kolejne spotkanie zaplanowano na luty br.

Marta Łasak,

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)