Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sejm zatwierdził pieniądze na dworzec w Chodzieży

Redaktor admin on 6 Luty, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld informuje, że Sejm RP uchwalając ostatecznie budżet na rok 2012 r. przewidział środki m.in. na dofinansowanie remontów i modernizacji dworców PKP, w tym także dworca PKP w Chodzieży. Na całość zadania na bieżący rok przewidziano w budżecie ponad 100 mln zł, w tym na dofinansowanie inwestycji w Chodzieży kwotę 1.544 mln zł. Całkowity koszt chodzieskiej inwestycji wyniesie 3 mln zł i będzie sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków spółki PKP.

Zgodnie z planami rozpoczęcie prac remontowych odbędzie się w pierwszym kwartale 2012 r., zaś jego zakończenie przewiduje się na początek roku 2013. Po zakończeniu remontu na terenie obiektu ma powstać sala pasażerska, lokale usługowe oraz handlowe. Dodatkowo Urząd Miasta Chodzieży przewiduje zagospodarowania części powierzchni nowo wyremontowanego dworca na Muzeum Ziemi Chodzieskiej. Wniosek o to podjęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w zeszłym roku. Na ten temat są prowadzone jeszcze rozmowy uzgodnieniowe z przedstawicielami PKP S.A.

Nie tylko mieszkańcy Chodzieży są zadowoleni z rozpoczynającego się remontu. Wiele osób odwiedzających miasto na pewno nie będą już narzekać na złą kondycję gmachu chodzieskiego dworca. W budynku szwankowało ogrzewanie i oświetlenie, często nie były też czynne kasy biletowe. Po remoncie to wszystko ulegnie zmianie, podobnie jak otoczenie budynku.  Po remoncie, budynek będzie zasilany w ciepło przez chodzieski MEC. Możemy się również spodziewać nowej tablicy informacyjnej.

Bardzo się cieszę, że można było zabezpieczyć środki na remont naszego dworca w Chodzieży. Muszę przyznać, że od dawna prowadzę rozmowy mające na celu pozyskanie środków także i na remonty innych dworców w Wielkopolsce Północnej, a szczególnie w Pile. To zadanie jest jeszcze przed nami i mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Pilskie „okno na świat” wymaga zdecydowanie większych środków i nakładów niż dworzec PKP w Chodzieży, ale tym bardziej jest to duże i ważne wyzwanie –informuje poseł Adam Szejnfeld.

Marta Łasak
asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)