Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Senat obniża cenę gazu!

Redaktor admin on 23 Styczeń, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senat stanął w obronie pokrzywdzonych skokowym wzrostem cen gazu. Wczoraj wieczorem Senat przyjął poprawki senatora Adama Szejnfelda rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do zmniejszonej taryfy cen na gaz zawarty w „ustawie gazowej”, czyli w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Koalicja Obywatelska, cała opozycja demokratyczna, opowiedziała się za przyjęciem poprawek wspierających polskich mikroprzedsiebiorców oraz małe i średnie firmy. Wsparliśmy też ważne społecznie i publiczne instytucje oraz podmioty w tym samorząd terytorialny. Poniżej prezentujemy, jakie podmioty i instytucje objęliśmy ochronną taryfą cen gazu:

I. Przedsiębiorczość:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy.
 2. Zakłady Pracy Chronionej
 3. Parki Naukowo-Techniczne

II. Sport i rekreacja:

 1. Kuby sportowe
 2. Obiekty sportu i rekreacji

III. Transport publiczny:

 1. Zakłady Komunikacji Miejskiej

IV. Państwo oraz samorządowe służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo:

 1. Państwowa Straż Pożarna
 2. Policja
 3. Straże Miejskie

V. Szczególne instytucja o ograniczonych środkach na działalność:

 1. Izby wytrzeźwień
 2. Ośrodki rehabilitacji osób niepełnosprawnych

VI. Podmioty zajmujące się środowiskiem:

 1. Instytucje ochrony przyrody oraz edukacji w tym zakresie
 2. Ogrody botaniczne
 3. Ogrody zoologiczne
 4. Schroniska dla zwierząt

VII. Podmioty ważne ze względu na swoje znaczenie społeczne:

 1. Rodzinne Ogródki Działkowe

VIII. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe

Uregulowaliśmy też kwestię spółdzielczych, komunalnych i pozostałych ciepłowni w taki sposób, by nie było różnic w cenach dostarczanego ciepła z gazu w spółdzielniach i wspólnotach mieszankowych.

Warto podkreślić, iż oprócz ustawy „gazowej” nie mniej ważne dla celu obniżenia cen i kosztów działalności były nasze poprawki zgłoszone do ustawy VAT-owskiej, czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Dołączyliśmy w niej do katalogu obniżanego VAT m.in. pellet, węgiel, koks, czyli paliwa wykorzystywane przez bardziej ubogą, niezamożną część społeczeństwa, czy gaz skroplony i olej opałowy, wykorzystywany wszędzie tam, gdzie państwo nie doprowadza do zabudowań gazu przewodowego. Skreśliliśmy też przepisy nakazujące przedsiębiorcom realizację propagandy i reklamowania rządu PiS.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#drozyznapis #DrożyznaPiS #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)