Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Śmierdzące pieniądze?

Redaktor admin on 22 Grudzień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Prawie bilion zł z Unii Europejskiej dla Polski, to dla jednych śmierdzące pieniądze, a dla innych są to środki, które należały się nam, jak psu zupa. Ale jeśli Unia to nasz wróg, który chce nas sobie podporządkować, to może lepiej oddać te środki?! Policzyłem je więc, abyśmy wiedzieli, ile trzeba zwrócić i być wolnym i suwerennym oraz…. samotnym państwem w Europie! Słowa komentarza są zbędne, wystarczą same liczby – mówi europoseł Adam Szejnfeld.

Oto dane:

  1. I. Fundusze przedakcesyjne dla Polski na lata 1990-2003

PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) – 3.9 mld EUR

SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – 1.224 mld EUR

  1. II. Fundusze przedakcesyjne dla Polski na lata 2000-2003

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) – 1.287 mld EUR

  1. III. Fundusze strukturalne po przystąpieniu Polski do UE

2004-2006 – (EFRR, EFS, EFOGR, FIOR, FS) 12.8 mld EUR

2007-2013 – (EFRR, EFS i FS) 67.3 mld EUR

2014-2020 – (EFRR, EFS, FS, EFMR i EFRROW) 86 mld EUR (łączna kwota na okres 2014-2020)

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FS – Fundusz Spójności

EFOGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

FIOR – Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. IV. Rolnictwo

WPR (Wspólna Polityka Rolna)

2005 – 201333 mld EUR (obejmuje płatności bezpośrednie + rozwój obszarów wiejskich)

2014-202023.4 mld EUR (obejmuje płatności bezpośrednie bez środków na rozwój obszarów wiejskich, bowiem rozwój obszarów wiejskich jest teraz objęty EFRROW na latach 2014-2020_.

  1. V. Rybołówstwo

2007-2013 Europejski Fundusz Rybacki734.1 mln EUR

Info: Wsparcie w zakresie rybołówstwa było w budżecie funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 w FIOR a teraz na lata 2014-2020 jest w EFMR.

  1. VI. Research (badania, nauka, innowacyjność)

2002 – 2006  Szósty Program Ramowy 215 mln EUR

2007 – 2013  Siódmy Program Ramowy 437 mln EUR

2014 – 2020 Horyzont 2020217 mln EUR (stan na lipiec 2017)

Razem: 230.514 mld EURO

Polska otrzymała już więc i ma otrzymać łącznie do końca bieżącej perspektywy finansowej wsparcie na kwotę: 230.514 mld EURO. Jak wyglądałby nasz kraj, bez tego wsparcia, bez tych pieniędzy?…

„Pieniądze z Unii należą się nam jak psu zupa”! – niejednokrotnie słyszy się z ust polityków PiS. Dla przeciwników Wspólnoty natomiast są to „śmierdzące pieniądze”! Ale nikt do tej pory nie mówił, ile tych środków Wspólnota przekazała i jeszcze przekaże Polsce na rozwój państwa i samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego, na rozwój gospodarki, infrastruktury, oświaty, sportu, kultury, służby zdrowia czy nauki i szkolnictwa wyższego oraz wsparcie polskich rolników.

Ale nie pieniądze są w życiu najważniejsze. W funkcjonowaniu państwa też. Nie wolno więc zapominać, co jest czymś ważniejszym niż pieniądze, co gwarantuje nam Unia Europejska. Dbanie mianowicie o tak uniwersalne i podstawowe wartości, jak: wolności, równość, praworządność, demokracja, równouprawnienie, prawa człowieka, prawa obywatelskie….  Unia wraz z NATO daje nam też ochronę, obronę i pokój! Więc co? Zostajemy czy wychodzimy, oddajemy kasę, czy nie?! – pyta poseł Adam Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

#WolneSądyWolneWyboryWolnaPolska #PolskaWUE #Zostajemy #PolacyZaUE #PolesForEU #Artykuł7 #Zle2Lata #MyChcemyUnii #RacjonalnaPolska #GorszySort #Wolność #Demokracja #Przedsiębiorczość #Gospodarka #PlatformaObywatelska #PO #Wielkopolska #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #WolnePaństwo #WolneSądy #WolneWybory

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)