epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Stanowisko Parlamentu Europejskiego o kobietach na sesję ONZ

Redaktor admin on 9 Marzec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Parlament Europejski w Brukseli wezwał: do położenia kresu wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz zwalczania wszelkich form przemocy; wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, różnic w dochodach oraz zróżnicowania emerytur; zagwarantowania, by dziewczęta i kobiety na obszarach wiejskich mogły korzystać z edukacji; do zapewnienia kobietom na obszarach wiejskich praw własności, zwłaszcza gospodarstw rolnych i dziedziczenia ziemi oraz zaangażowanie w celu wyeliminowanie przemocy i szkodliwych praktyk uwarunkowanych płcią, takich jak wczesne i wymuszone małżeństwa oraz okaleczanie narządów płciowych kobiet oraz handel ludźmi.

Posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli dokument z zaleceniami dla Rady Europejskiej w sprawie unijnych priorytetów na 62. sesję Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet. Poseł Adam Szejnfeld, od lat zajmujący się tematyką praw kobiet i równouprawnienia, także zajął stanowisko w tej sprawie.

62. sesja Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW) odbędzie się w marcu 2018 roku w Nowym Jorku, a jej tematem przewodnim będą wyzwania i szanse w zakresie osiągnięcia równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich. W swoim sprawozdaniu Parlament Europejski formułuje szereg zaleceń dla Rady, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do priorytetów UE na sesję ONZ.

- Sprawozdanie przyjęte przez Parlament w należyty sposób wskazuje kierunki działań, które powinny zostać podjęte by odpowiedzieć na wyzwanie w zakresie równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Równość mężczyzn i kobiet leży przecież u podstaw wartości Unii Europejskiej. Niemniej poziom osiągnięć w tym zakresie nadal pozostaje nierówny w poszczególnych krajach. Na całym świecie kobiety i dziewczęta nadal są systematycznie dyskryminowane. Bezprecedensowe naruszenia praw kobiet pojawiają się codziennie. Na obszarach objętych konfliktami sytuacja jest wręcz dramatyczna, bowiem gwałt jest używany jako broń wojenna, a kobiety i dziewczęta są zniewolone i sprzedawane jako towary. Niestety by zlikwidować tę sytuację przed nami jeszcze bardzo długa droga - uważa poseł Adam Szejnfeld.

Wśród zaleceń Parlamentu do Rady znalazły się: wezwanie do położenia kresu wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz zwalczanie wszelkich form przemocy; wyeliminowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, różnic w dochodach oraz zróżnicowania emerytur; zagwarantowanie, by dziewczęta i kobiety na obszarach wiejskich mogły korzystać z edukacji; zapewnienie kobietom na obszarach wiejskich praw własności, zwłaszcza gospodarstw rolnych i dziedziczenia ziemi oraz zaangażowanie w celu wyeliminowanie przemocy i szkodliwych praktyk uwarunkowanych płcią, takich jak wczesne i wymuszone małżeństwa oraz okaleczanie narządów płciowych kobiet oraz handel ludźmi.

Więcej informacji na temat Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet można znaleźć na stronie:

http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#StrajkKobiet #TakdlaEuropy #Kobiety #PrawaKobiet #DzieńKobiet #8marca #8m #RokPrawKobiet #RatujmyKobiety #CzarnyProtest #Równouprawnienie #Równość #RównośćPłci #Szacunek #Solidarność #WolnePaństwo #Demokracja #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska #EPP #EPL #PE #ParlamentEuropejski #EUdlaPolski

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)