epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sukces Szejnfelda w wsparciu młodych przedsiębiorców z Polski!

Redaktor admin on 14 Luty, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Stosowana w Polsce niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących programu Unii Europejskiej „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” ograniczała dostęp i zniechęcała do korzystania z programu wsparcia w kształceniu i nabywaniu doświadczenia przez przedsiębiorczych ludzi w naszym kraju. Dzięki interwencji europosła Adama Szejnfelda w Komisji Europejskiej udało się zmienić niekorzystne zapisy. Warto podkreślić, iż Adam Szejnfeld – jako jedyny Polak – został mianowany Ambasadorem Programu Unii Europejskiej „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się, nabywanie międzynarodowego doświadczenia oraz pozyskiwania kontaktów branżowych od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących firmy w innych państwach europejskich.

- Jako Ambasador Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców ze zdziwieniem dowiedziałem się, iż jedna z siedmiu polskich organizacji pośredniczących w programie, z uwagi na status instytucji publicznej, jest zobowiązana traktować wypłacane w ramach programu wsparcie finansowane jako pomoc de minimis. Co więcej, Polska była jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym udział młodych przedsiębiorców w programie był traktowany jako ten rodzaj pomocy, co stanowiło barierę do skorzystania z tego typu wsparcia – podkreśla eurodeputowany z Wielkopolski.

W związku z tym europoseł Adam Szejnfeld podjął interwencję mającą na celu zlikwidowanie sytuacji, w której to Polska, jako jedyny kraj w UE, traktuje udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, jako pomoc de minimis.

W wyniku działań europosła z Wielkopolski Komisja Europejska potwierdziła, iż wsparcie finansowe oferowane uczestnikom w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców, który jest w pełni finansowany z unijnego programu COSME na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, nie może być uznawany w państwach członkowskich za pomoc państwa, a tym samym nie ma potrzeby rejestrowania udziału w programie Erasmus, jako pomocy de minimis.

- Stosowana w Polsce niewłaściwa interpretacja przepisów mogła wpływać na ograniczenie dostępu i zniechęcenie do korzystania z tego jakże atrakcyjnego programu. Mam nadzieję, że dzięki wprowadzonym zmianom więcej osób będzie korzystało z programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. W czasie globalizowania się rynków, wspieranie kształcenia oraz mobilności ludzi, w tym z Polski, ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy. Unia potrzebuje bowiem przedsiębiorczych osób, którzy mają doświadczenie w obcowaniu z innymi kulturowo i organizacyjnie miejscami pracy i którzy są otwarci na angażowanie się w działalność gospodarczą, także na arenie międzynarodowej – zaznacza poseł Szejnfeld.

***

Kto może wziąć udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców?

  • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
  • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej nie dłużej niż 3 lata.

Jakie są korzyści z udziału w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców?

Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w programie uzyskuje możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności. Dodatkowe korzyści płyną z tego, że ktoś „świeżym okiem” spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której może nie mieć przedsiębiorca przyjmujący. Wartością dodaną udziału w programie jest budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych partnerów, jak również doskonalenia umiejętności językowych.

Na jak długo i na jakich warunkach można wyjechać?

Wymiana możliwa jest na okres od 1 do 6 miesięcy, a wielkość grantu waha się od 400 do 1100 euro miesięcznie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Erasmusm #ErasmusDlaMłodychPrzedsiębiorców #EYE #Erasmus #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #Przedsiębiorstwa #Firma #Biznes #MojaFirma #MójBiznes #PomysłNaBiznes #COSME #Gospodarka #Ekonomia #KE #KomisjaEuropejska #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #Bruksela #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)