Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Świadomy emeryt w Europie

Redaktor admin on 15 Czerwiec, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Coraz więcej Europejczyków jest mobilnych na międzynarodowym rynku pracy. Pracownicy, którzy przeprowadzają się do innego kraju, często nie znają ogólnego stanu nabytych uprawnień emerytalnych, ponieważ są one rozproszone po różnych krajach i systemach. W takiej sytuacji obywatelom UE trudniej podejmować świadome decyzje dotyczące ich kariery czy oszczędności – uważa poseł Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który podjął interwencję w Komisji Europejskiej w sprawie projektu Europejskiego Systemu Śledzenia Uprawnień Emerytalnych.

W marcu br. zakończył się trwający dwa lata międzynarodowy projekt TTYPE (ang. Track and Trace Your Pension in Europe), w ramach którego sformułowano szereg rekomendacji dla Komisji Europejskiej dotyczących stworzenia europejskiego systemu śledzenia emerytur. Jednym z elementów takiego systemu byłoby utworzenie platformy internetowej umożliwiającej obliczenie indywidualnych uprawnień emerytalnych mobilnego obywatela UE, jak również zapoznania się z informacjami na temat funkcjonowania systemów emerytalnych w poszczególnych krajach czy najważniejszych zmianach prawnych.

- Taki system, obejmujący wszystkie państwa członkowskie UE, byłby niewątpliwie korzystny zarówno dla mobilnych pracowników pragnących monitorować nabyte uprawnienia emerytalne, jak również dla podmiotów wypłacających świadczenia emerytalne, które muszą utrzymywać kontakt ze swoimi beneficjentami - zaznaczył w interpelacji poseł z Wielkopolski.

Według członków konsorcjum TTYPE istnieją jasne przesłanki ku temu, by stwierdzić, że europejski system śledzenia uprawnień emerytalnych jest absolutnie wykonalny. Model biznesowy i plan rozwoju pokazują, jak można wdrożyć taki system. Obecnie Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie muszą zapewnić polityczne i finansowe wsparcie dla tej inicjatywy.

- Europejski systemu śledzenia uprawnień emerytalnych może stać się istotnym elementem urzeczywistniania pełnej swobody przemieszczania się pracowników w ramach UE, dlatego tak ważne jest, aby Komisja jak najszybciej podjęła działania w celu wprowadzenia w życie TTYPE dla mobilnych Europejczyków - podsumował eurodeputowany.

***

Więcej informacji na temat TTYPE można uzyskac na stronie projektu: http://ttype.eu/ oraz stronie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.35238

Hanna Łuczkiewicz

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)