Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Syntetyczne podsumowanie roku 2010 – polityka i legislacja

Redaktor admin on 4 Styczeń, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

 

GRUDZIEŃ:

 • Uchwalenie przez Sejm ustawy o odpowiedzialności urzędniczej oraz I czytanie w Sejmie ustawy deregulacyjnej, największej tego typu ustawy w ostatnich dwudziestu latach.
 • Ograniczenie subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych o 50 proc. od 1 stycznia 2011 roku. W 2009 r. PO proponowała zniesienie finansowania partii z budżetu państwa, projekt został jednak odrzucony głosami PiS, PSL i SLD.
 • Wynegocjowanie w Komisji Europejskiej, że koszty reformy emerytalnej nie będą wliczane do długu i deficytu publicznego. Ludwik Kotecki: Komisja Europejska określi mechanizm odliczania kosztów reformy emerytalnej najpóźniej w kwietniu 2011 r.
 • Przyjęcie przez rząd krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przygotowanego przez ministra gospodarki. W 2020 r. w Polsce 15,5 proc. w zużyciu energii końcowej brutto ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). Plan rozwija i uszczegółowia prognozy dotyczące odnawialnych źródeł energii zawarte w polityce energetycznej Polski do 2030 r., przyjętej w zeszłym roku przez rząd.
 • Ustawa okołobudżetowa (VAT, zasiłek pogrzebowy, Fundusz Pracy, ulgi na przejazdy koleją) podpisana przez prezydenta dnia 14.12.2010 r. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy jest doprecyzowanie reguł wydatkowych, które w ogólnym zarysie będą określone w ustawie budżetowej na rok 2011, mających służyć ograniczeniu wydatków w sferze budżetowej,
 • Przywrócenie wyższych ulg dla studentów na przejazdy pociągami i autobusami. Zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową od 1 stycznia 2011 r. wzrosną one do 51 proc.
 • Wprowadzenie 35 proc. kwot na listach wyborczych. Nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, żeby została zarejestrowana. Ustawa ta ma na celu zwiększenie udziału kobiet w polityce.
 • Oddanie do użytku – od początku kadencji – 1.523 Orlików. W tym w edycji 2010 rozpoczęcie budowy 534, z czego oficjalne otwarcie 239.

LISTOPAD:

 • Ustanowienie Święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy. W zamian usunięcie z Kodeksu Pracy przepisu, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
 • Wejście w życie – 9 listopada – nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Zwiększenie uprawnień Rzecznika Praw Dziecka, dzięki którym może występować on jako strona w sądzie i ma realny wpływ na sytuację krzywdzonych dzieci.
 • Wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) w III kwartale br. o 4,2 proc. rok do roku, po wzroście o 3,5 proc. rok do roku w II kwartale – dane Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakazująca handlu dopalaczami.
 • Ocieplenie stosunków z Rosją czego wyrazem było m.in. przyjęcie uchwały przez Dumę Państwową, izbę niższą rosyjskiego parlamentu, w sprawie zbrodni katyńskiej. Mord na polskich oficerach wiosną 1940 roku uznano w niej za zbrodnię reżimu stalinowskiego.

PAŹDZIERNIK:

 • 29 października 2010 r. podpisanie umowy gazowej z Rosją. Porozumienie zapewnia dostawy gazu do naszego kraju do 2022 roku. Umowa zwiększa dostawy z 7, 45 do 10 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa rocznie.

WRZESIEŃ:

 • Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji reformującej szkolnictwo wyższe. Doprowadzenie do tego, by polskie uczelnie mogły konkurować z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie. Projekt nowelizacji zakłada m.in. zwiększenie autonomii uczelni – w tym samodzielne tworzenie przez nie programów studiów, skrócenie procedury habilitacyjnej oraz ograniczenie wieloetatowości na uczelniach:
  • 1 października 2010 r. weszła w życie reforma nauki, która zakłada obowiązkowe konkursy dla naukowców, gwarantuje młodym naukowcom minimum 20% wszystkich grantów i umożliwia transfer nowych technologii do przemysłu.
  • 1 października 2011 r. wejdzie w życie reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada powstanie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, wprowadzi katalog bezpłatnych usług dla studentów oraz uprości procedurę awansu zawodowego. M.in. procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego skróci się z 11 do ok. 4 miesięcy.

SIERPIEŃ:

 • Wydanie koncesji na poszukiwanie złóż gazu łupkowego m.in. polskim firmom (PKN Orlen, PGNiG). Rozpoczęcie pierwszych odwiertów.
 • Wejście w życie reformy więziennictwa, która dokładnie określiła zasady stosowania przymusu oraz użycia broni przez Służbę Więzienną oraz wprowadziła pakiet socjalny dla tej służby.
 • Zwiększenie płacy minimalnej. W 2009 roku wynosiła 1276 zł, w 2010 roku 1317 zł, a w 2011 roku wyniesie 1386 zł.
 • Zakończenie prac nad ustawą medialną.

LIPIEC:

 • Zainicjowanie przez minister rozwoju Regionalnego, Elżbietę Bieńkowską przedsięwzięcia pod nazwą „Proste Fundusze”. W ramach tego przy ministrze powołany został zespół ekspertów – praktyków, których zadaniem będzie badanie indywidualnych i systemowych przypadków nadmiernej komplikacji procedur. W ramach akcji każdy może zgłaszać swoje pomysły.
 • Podpisanie przez minister edukacji narodowej Katarzynę Hall rozporządzenia gwarantującego nauczycielom 7 proc. podwyżki płac. Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2010 r.

 CZERWIEC:

 • Uproszczenie systemu podatkowego. W 2009 r. wprowadzono możliwość składania deklaracji przez Internet. Początkowo dotyczyło to jedynie formularza PIT-37, ale od tego roku również podatnicy rozliczający się na drukach PIT: 36, 36L, 38 i 39 mogli skorzystać z tego ułatwienia.
 • Uzyskanie od Komisji Europejskiej przez polski rząd zgody na dofinansowanie w wysokości 390 mln euro budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu PGNiG. Dzięki temu Polska ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i lepiej reagować na przerwy w dostawach.
 • Uchwalenie ustawy wprowadzającej ostrzejsze kary dla pedofilów. Pedofilia jak zbrodnia, farmakologiczne leczenie pedofilów oraz zakaz potajemnego umieszczania w internecie wizerunków nagich osób – takie zmiany zakłada znowelizowane prawo karne. Będą też kary za sprzedaż przedmiotów zawierających treści totalitarne. 
 • Przyjęcie ustawy o przeciwdziałaniu skutkom powodzi. Przewiduje ona m.in. ułatwienia w odbudowie miejsc pracy, pomoc dla gospodarstw, które znalazły się pod wodą, przedsiębiorców i pracowników z zalanych terenów.

MAJ:

 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadzająca m.in. całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, bezpłatna obdukcję lekarską.
 • Przekazanie Polsce części akt katyńskich. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przekazał Bronisławowi Komorowskiemu 67 tomów akt śledztwa, które w latach 1990-2004 w sprawie zbrodni katyńskiej prowadziła Główna Prokuratura Wojskowa FR. Prezydent Rosji, oświadczył, że na jego polecenie kontynuowane będą czynności, mające na celu odtajnienie akt katyńskiego śledztwa.

 MARZEC:

 • Wejście w życie – 31 marca 2010 r. – nowelizacji ustawy o prokuraturze. Rozdziela ona funkcję Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego. Dzięki temu prokuratura jest naprawdę niezależna, a wymiar sprawiedliwości jest wolny od politycznych nacisków.
 • Waloryzacja rent i emerytur. Emerytury i renty wzrosły od 1 marca 2009 r. o 6,1 proc., a od 1 marca 2010 r. o 4,6 proc.

 LUTY:

 • Zwolnienie z 22% podatku od towarów i usług sms-ów przesyłanych na cele charytatywne. Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług ma zachęcić do wspierania organizacji pożytku publicznego wysyłanymi sms’ami. 4 sierpnia ustawa weszła w życie.

 STYCZEŃ:

 • Obniżka prowizji pobieranej przez OFE z 7% do 3,5% od 1 stycznia 2010 r. Dzięki temu w kieszeniach ubezpieczonych w 2010 r. pozostanie 700 mln zł.
 • Dodatkowe wydłużenie urlopu macierzyńskiego i wprowadzenie urlopów tacierzyńskich.
 • Kontynuowanie reformy armii. Armia w Polsce w styczniu 2010 r. osiągnęła liczbę 100 tys. żołnierzy zawodowych. Ruszył nabór do Narodowych Sił Rezerwowych. Docelowo będzie w nich służyło 20 tys. ochotników.
 • Przeprowadzenie informatycznej rewolucji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Uruchomienie e-sądu, który w ciągu kilku miesięcy zajął się aż 240 tys. spraw.

(źródło: KPPO).

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)