Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld dla biznesu

Redaktor admin on 31 Marzec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Wczoraj Senat wprowadził wiele bardzo dobrych rozwiązań koniecznych dla utrzymania płynności finansowej firm, co może mieć ogromne znaczenie w zapobieganiu bankructwom przedsiębiorstw oraz dla utrzymania stanu zatrudnienia – uważa senator Adam Szejnfeld, autor wielu poprawek gospodarczych i obywatelskich do rządowej „tarczy antykryzysowej”.

Senat w nocy z 30 na 31 marca, przyjął poprawki do rządowej ustawy zwanej „tarczą antykryzysową”. Wiele spośród poprawek przygotował lub zgłosił wielkopolski senator Adam Szejnfeld, były wiceminister gospodarki i szef Sztabu Antykryzysowego w rządzie Donalda Tuska w czasach światowego kryzysu finansowego sprzed dekady.

Jako przykładowe, ale niezwykle ważne zmiany, które weszły do ustawy senackiej należy wskazać:

1. Zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku zapłaty zaliczek PIT i CIT (wniosek senatora Szejnfelda)

2. Odroczenie obowiązku spłaty kredytów bankowych oraz rat leasingowych (wniosek senatora Szejnfelda)

3. Skreślenie przepisu radykalnie wydłużającego oczekiwanie na interpretację indywidualną (wniosek senatora Szejnfelda)

4. Korzystne rozwiązania dla przedsiębiorstw w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Senator Adam Szejnfeld był też autorem i wnioskodawcą tzw. „poprawek obywatelskich”, których skutkiem stało się:

1. Wykreślenie z ustawy przepisów dotyczących Kodeksu Wyborczego

2. Wykreślenia z ustawy przepisów dotyczących Rady Dialogu Społecznego

3. Wykreślenie z ustawy przepisów dotyczących szczególnych uprawnień wojewody wobec innych organów administracji publicznej, w tym samorządów.

Senat na wczorajszym posiedzeniu uchwalił też zmiany w projekcie rządowym, które tworzą większe niż dotychczas wsparcie dla przedsiębiorców m.in.:

1. Zwiększenie finansowania wynagrodzeń pracowników podczas okresu postojowego lub w czasie ograniczania wymiaru czasu pracy w firmie do wysokości 75 procent średniej krajowej (poprawkę dla Klubu Koalicji Obywatelskiej przygotowywał senator Szejnfeld).

2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS na trzy miesiące już nie tylko mikroprzedsiębiorstw, ale także przez małe i średnie firmy.

3. Zwiększenie wartości udzielanych pożyczek na preferencyjnych warunkach dla mikroprzedsiębiorców z 5 tys. zł do 40 tys. zł. (poprawkę dla Klubu Koalicji Obywatelskiej przygotowywał senator Szejnfeld).

Oczywiście korzystnych zmian dla pracodawców i ich pracowników jest znacznie więcej. Tutaj wskazujemy jedynie na ważniejsze spośród nich. Trzeba jednak jednocześnie zaznaczyć, iż tzw. tarcza antykryzysowa nie odnosi się wyłącznie do spraw związanych z gospodarką, rynkiem pracy, czy przedsiębiorczością.

W zmianach Senatu znalazły się także rozwiązania dla rodzin z dziećmi takie, jak zasiłki dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 12. roku życia, a nie do 8. roku życia, czy też silne wsparcie dla placówek ochrony zdrowia w postaci przeznaczenia na ten cel aż 20 miliardów zł z Unii Europejskiej.

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697; NIP 766-101-33-22

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)