Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld do rządu

Redaktor admin on 8 Luty, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Szejnfeld ponownie do rządu, zapowiedź rywalizacji Grupiński – Dzikowski, parytety nie tylko dla kobiet, lecz również dla mężczyzn oraz wybory, wybory, wybory… oto tematy zakończonego w niedzielę 7 lutego br. ostatniego w bieżącej kadencji posiedzenia Rady Regionu Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Zjazd odbył się w Hotelu Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski.

Członkowie władz wielkopolskiej Platformy poprzez aklamację wyrazili poparcie dla powrotu posła Adama Szejnfelda do rządu i kontynuacji jego pracy na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym deregulacji polskiego prawa.

Interesującą wszystkich informacją było potwierdzenie przez posła Rafała Grupińskiego chęci kandydowania w najbliższych wyborach na przewodniczącego Regionu. Waldy Dzikowski miałby więc silnego rywala w konkurencji o fotel szefa Wielkopolskiej PO. Zjazd wyborczy zaplanowano na dzień 17 kwietnia br.

Najdłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały o wprowadzeniu minimalnych parytetów dla obu płci w wyborach do władz struktur Platformy Obywatelskiej. Dopiero wyraźne poparcie dla uchwały udzielone ze strony posła Adama Szejnfelda i zaproponowany przez niego tekst pozwoliły zdobyć dla tej propozycji większość głosów.

Zarząd i Rada PO zajęły się także sprawą wzmocnienia współpracy między PO a Stowarzyszeniem Młodzi Demokraci. Podjęto w tym zakresie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia w zakresie jego statutowej działalności.

Na zjeździe dokonano również kooptacji siedmiu nowych członków Rady, w tym trzy kobiety. Odbyło się to w tajnym głosowaniu na podstawie statutu PO. Nowymi członkami Rady Regionu zostali: Bożena Henczyca, Krystyna Wiłkoszarska, Hubert Świątkowski, Rafał Zdzierela, Adam Mytych, Piotr Florek i Magdalena Plesińska.

Zjazd kończy kadencję obecnych władz, więc członkowie Rady zapoznali się z informacjami dotyczącymi działalności struktur: regionalnej, powiatowych i gminnych. W Wielkopolsce PO zorganizowana jest w 137 kołach i działa we wszystkich powiatach. Łącznie do partii należy ponad 2.800 członków, w tym 142 samorządowców. Rada Regionu odbywała w tym czasie 9 zjazdów a Zarząd Regionu spotykał się 40 razy. Rada Regionu na swych zjazdach przyjęła 14 uchwał a Zarząd ponad 100.

Ostatnie posiedzenie Rady miało charakter wyjazdowy. Tym razem władze PO gościła Wielkopolska Północno-Zachodnia. Warto przypomnieć, iż pomysłodawcą i inicjatorem posiedzeń wyjazdowych Zarządów oraz Rad PO był Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Regionu PO w Wielkopolsce. W zamyśle tym było realizowanie idei integrowania całej Wielkopolski, jej poszczególnych subregionów, mieszkańców i członków PO. Wcześniej posiedzenia władz PO odbywały się wyłącznie w Poznaniu. Dzięki zmianom, kierownictwo regionu PO mogło spotykać się ze swoimi członkami już nie tylko w Poznaniu, ale także m.in. w Baranowie, Pile, Jarocinie i Koninie.

Antoni Kolasa
Dyrektor Biura Poselskiego Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)