epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld, europejski ambasador Erasmusa dla przedsiębiorców, za Europejskim Korpusem Solidarności

Redaktor admin on 13 Marzec, 2019 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Parlament Europejski przyjął dziś stanowisko w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach nowych Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027. – Europejski Korpus Solidarności, nazywany potocznie „małym Erasmusem”, to bardzo ważny program upowszechniający szczytne idee i wartości naszej cywilizacji, ale też bardzo potrzebny w sensie praktycznym, bowiem stwarza równe szanse na samorealizację ludzi w wolontariacie oraz podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Cieszę się więc, że Parlament Europejski tak jednoznacznie wsparł tę inicjatywę. – powiedział europoseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rozwoju, który z ramienia Europejskiej Partii Ludowej koordynował prace nad opinią do rozporządzenia ustanawiającego program Europejski Korpus Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności to projekt nie tylko wspaniały ze względu na swoją ideę i cele, ale także z względu na swoje walory moralne, etyczne, humanitarne, charytatywne i w końcu edukacyjne oraz integracyjne. Popieram go z całego serca - mówił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europoseł z wielkopolski, A dam Szejnfeld.

Korpus nie jest nowym pomysłem, bo został zainaugurowany 7 grudnia 2016 r., ale w obecnej formule ma działać tylko do końca 2020 roku. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała bowiem propozycję legislacyjną dotyczącą zmian w celach i zasadach działania Europejskiego Korpusu Solidarności, dostosowując działania programu do cyklu Wieloletnich Ram Finansowych. Program ten będzie teraz dysponował odrębnym budżetem we własnej linii budżetowej, a jego zakres zostanie rozszerzony o działania wspierające operacje pomocy humanitarnej, obecnie realizowane w ramach tzw. Inicjatywy Wolontariusze pomocy UE (ang. EU Aid Volunteers). Całkowity budżet dostępny na wdrożenie Europejskiego Korpusu Solidarności ma wynieść 1,3 mld EUR w okresie lat 2021–2027.

- Program Europejski Korpus Solidarności po 2020 roku, dzięki włączeniu do jego ram działań z zakresu pomocy humanitarnej w państwach trzecich, będzie stanowił punkt dostępu do wysokiej jakości wolontariatu i praktyk zawodowych. Będzie to korzystne nie tylko dla uczestników, ale także wesprze organy krajowe i lokalne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa oraz miejscową ludność w ich staraniach, mających na celu sprostanie rozmaitym wyzwaniom i kryzysom - podkreśla eurodeputowany z Wielkopolski.

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności mogą uczestniczyć w projektach z zakresu wolontariatu bądź z zakresu rozwoju zawodowego (tj. praktyki, trening, przyuczenie do zawodu lub praca zawodowa) przez okres od 2 do 12 miesięcy. Mogą zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego lub zapobieganie klęskom żywiołowym. Osoby biorące udział w projektach muszą mieć co najmniej 18 lat.

- Niestety, do tej pory Europejski Korpus Solidarności, nie cieszył się oczekiwanym zainteresowaniem. Z pewnością jednym z powodów był brak wiedzy na jego temat i odpowiedniej promocji wśród grup docelowych. Konieczne jest zatem wykorzystanie wszelkich możliwych narzędzi udostępniania o nim informacji, aby nowe pokolenia były bardziej zaangażowane w budowanie stabilnej, tolerancyjnej, wyrozumiałej i solidarnej Europy – podsumowuje europoseł Szejnfeld.

Dzisiejsze pozytywne rozstrzygnięcie w Parlamencie Europejskim oznacza, iż będą mogły rozpocząć się rozmowy trójstronne z Komisją Europejską i Radą UE, które określą finalny kształt i szczegóły rozporządzenia. Ponowne głosowanie na forum PE, zatwierdzające wyniki tych ustaleń, będzie miało miejsce już w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Strona Europejskiego Korpusu Solidarności:

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#EuropejskiKorpusSolidarności #ESC #Solidarność #Wolontariat #Praktyki #PomocHumanitarna #Rozwój #PomocRozwojowa #Przyszłość #Europa #Afryka #Azja #AmerykaŁacińska #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #Bruksela #KomisjaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)