Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld gościem Ambasador Filipin

Redaktor admin on 14 Czerwiec, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld był jedynym mówcą, poza Panią Ambasador, na uroczystościach poświęconych Narodowemu Świętu Filipin. Święto obchodzi się tradycyjnie 12 czerwca, bowiem tego dnia w 1898 roku państwo uwolniło się spod panowania Hiszpanii. W związku z tym Pani Ambasador Filipin Patricia Paez zaprosiła członków Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, polityków, ludzi biznesu i kultury, a przede wszystkim nowo ukonstytuowanej Polsko – Filipińskiej Grupy Parlamentarnej. Jednym z głównych gości był przewodniczący grupy poseł Adam Szejnfeld.

Nasze kraje dzieli ogromna odległość, ale jednocześnie bardzo dużo łączy. Jest o oczywiście religia, ale tez szacunek i uznanie dla wolności i niepodległości. Dlatego ten dzień jest świętem nie tylko Waszego narodu, ale też wszystkich, dla których idee demokracji i wolności są wartościami uniwersalnymi – mówił w swoim wystąpieniu poseł Adam Szejnfeld.

Polsko – Filipińska Grupa ukonstytuowała się w dniu 28 maja 2013 r. Jest ona ważna nie tylko dla parlamentarzystów – o jej powstaniu można przeczytać również na stronie ambasady Filipin: http://warsawpe.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=201:poland-philippines-parliamentary-friendship-group-created-in-polands-sejm-house-of-representatives-&catid=37:news-press-releases&Itemid=176. Jest to pierwsza grupa bilateralna obydwu państw w naszym parlamencie. Ambasada Filipin ma nadzieję, że spowoduje to zwiększenie wzajemnych relacji naszych państw.

***

Filipiny są republiką z systemem demokracji przedstawicielskiej opartej na modelu amerykańskim. Głową państwa jest Prezydent (jednocześnie szef rządu). Od 30 czerwca 2010 r. funkcję tę sprawuje Benigno S. Aquino III, niezmiennie cieszący się dużym poparciem społeczeństwa. Głównym problemem dla integralności wewnętrznej Filipin jest trwający od ponad 30 lat konflikt z islamskimi separatystami na wyspie Mindanao (Moro Islamic Liberation Front – MILF). Nadzieję na normalizację sytuacji niesie osiągnięte podczas 32 rundy negocjacji (7 października 2012 r. w Kuala Lumpur – Malezja podjęła się roli mediatora w sporze) porozumienie, na mocy którego w miejsce utworzonego w 1976 r. Autonomicznego Regionu Islamskiego Mindanao powołany zostanie nowy region Bangsamoro, o znacznie poszerzonym zakresie autonomii.

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Filipin 22 września 1973 r. Współpraca gospodarcza ograniczona jest do wymiany handlowej. Wielkość obrotów, choć stale wzrasta jest niewielka i wyniosła w 2012 r. 151 mln EUR (polski eksport: 40,2 mln EUR, import: 110,8 mln EUR, saldo: – 70,6 mln EUR).

Polska nie posiada ambasady na Filipinach. Od 1 stycznia 2010 r. akredytację na Filipiny posiada Ambasador RP w Malezji. W Manili i Cebu działają Konsulaty RP kierowany przez konsuli honorowych. Planowane jest otwarcie trzeciego konsulatu na Mindanao.

Na Filipinach zamieszkuje około 100 Polaków. Są to głównie osoby, które zawarły związki małżeńskie z obywatelami filipińskimi lub tymczasowo zatrudnione w firmach zagranicznych. Środowisko polonijne skupione jest wokół portalu www.polacynafilipinach.info informującego o spotkaniach Polaków. We wrześniu tego roku z inicjatywy Ambasady RP w Kuala Lumpur zostało powołane w Manili Towarzystwo Polsko-Filipińskie, które planuje rozpoczęcie w 2013 r. działalności szkoły niedzielnej dla dzieci z polskich rodzin.

Wg stanu na 31 grudnia 2012 r., ważne karty pobytu w Polsce posiadało 308 obywateli RF. Liczba ta zmienia się ze względu na rosnącą atrakcyjność Polski, jako rynku pracy.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)