Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld gościem ekskluzywnego Klubu Ambasadora

Redaktor admin on 14 Marzec, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Promocja polskiej gospodarki oraz działania na rzecz zwiększenia współpracy Polski z zagranicą, to ważne tematy mieszczące się od wielu lat w kręgu zainteresowań i działalności posła Adama Szejnfelda. W dniu 13 marca br. poseł był gościem honorowym ekskluzywnego „Klubu Ambasadora”, który zrzesza środowisko dyplomatów będących obecnie lub w przeszłości Ambasadorami Polski. Spotkanie odbyło się Pałacyku Myśliwskim w warszawskich Łazienkach.

Poseł Adam Szejnfeld jest autorem projektu ustawy o systemie promocji polskiej gospodarki, propaguje i opowiada się za zwieszeniem dywersyfikacji wymiany handlowej Polski z zagranicą, a ostatnio zwrócił się oficjalnie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz do Ministra Gospodarki o wszczęcie prac nad stworzeniem ustawy o systemie promocji Polski oraz o podjęcie działań na rzecz zwiększenia wsparcia przedsiębiorców w internacjonalizacji polskich firm. Zaproponował również zorganizowanie szczytu politycznego i gospodarczego Polska – Ameryka Łacińska w końcu 2013 roku, jako bezprecedensowego przedsięwzięcia politycznego i gospodarczego w naszej historii.

Od wielu lat budujemy na świecie nowy wizerunek demokratycznego państwa o dobrze rozwijającej się gospodarce rynkowej, liczącego się kraju w Unii Europejskiej oraz na arenie międzynarodowej. Szczególnie dobre efekty tych działań widać obecnie po ostatnich pięciu latach rządów koalicji. Mimo jednak tego wysiłku oraz osiągniętych niepodważalnych sukcesów, nadal większość badań potwierdza, iż nasz kraj jest mało lub niedostatecznie znany na świecie, nawet wśród sąsiadów z regionu.  Co gorsze jego wizerunek bardzo często obciążony jest rozmaitymi negatywnymi stereotypami i nieuzasadnionymi uprzedzeniami. Zmiana tego stanu rzeczy, istotna sama w sobie, jest szczególnie ważna i pożądana dzisiaj, w dobie postępującej globalizacji polityki, idei, gospodarki, handlu, nauki i kultury, ponieważ posiadanie łatwo rozpoznawalnej i pozytywnie kojarzonej za granicą „marki” jest dla każdego państwa, a przede wszystkim jego gospodarki, potężnym atutem w rywalizacji o liczącą się pozycję na arenie międzynarodowej, wpływy polityczne, udział w globalnym rynku, a także napływ obcych inwestycji i turystów oraz wysoko wykwalifikowanej siły roboczej – stwierdził na wstępie spotkania poseł Adam Szejnfeld

****

„Klub Ambasadora” powstał w 2010 r. integrując środowisko polskich dyplomatów; zrzesza obecnych i byłych ambasadorów. Klub jest miejscem dyskusji, refleksji, analiz i opracowań oraz podejmowania inicjatyw w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej w sferze stosunków bilateralnych oraz wielostronnych. Członkowie Klubu uczestniczą w działalności naukowej i dydaktycznej polskich uczelni oraz wspierają władze w rozwijaniu kontaktów krajowych i zagranicznych. Klub Ambasadora organizuje spotkania dyskusyjne oraz konferencje i seminaria na tematy międzynarodowe istotne dla polityki zagranicznej Polski. Członkowie Klubu prowadzą także wykłady, seminaria, konwersatoria oraz uczestniczą w badaniach naukowych.

Marta Łasak
asystentka posła Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)