Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld gościem seniorów

Redaktor admin on 6 Październik, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld 3 października br. uczestniczył w inauguracji roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży. W sali Chodzieskiego Domu Kultury nowy rok zajęć rozpoczęto uroczyście i w atmosferze pełnej mobilizacji do pogłębiania swojej wiedzy i doświadczenia. W uroczystościach oprócz posła Szejnfelda uczestniczyli również senator Mieczysław Augustyn oraz przedstawiciele samorządów.

Stowarzyszenia skupiające seniorów pełnią ogromnie ważną rolę w ich życiu całego społeczeństwa. Aktywizują, pobudzają do działania, kształcą a także dają nieograniczoną możliwość spotykania się z ludźmi mającymi podobne zainteresowania i problemy. To jednak, co jest najważniejsze, mogą wzbogacać i wspierać rozwój swoim wielkim doświadczeniem życiowym połączonym z posiadaną wiedzą. Sami oni też się uczą, bowiem świat dwudziestego pierwszego wieku jest światem ciągle się zmieniającym. Rolę kształcenia, ale i wykorzystywania wiedzy seniorów bez wątpienia, od lat spełniają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Idea, jaka przyświeca temu Stowarzyszeniu jest godna pochwały i wyrazów szacunku dla wszystkich, którzy wspierają je zarówno duchowo, jak i materialnie. Jestem przekonany, że działalność Państwa Uniwersytetu będzie się wciąż rozszerzać i tym samym wpisywać w krajobraz miast, powiatu i naszego regionu – powiedział podczas inauguracji poseł Adam Szejnfeld.

***

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał we Francji. Utworzył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Wkrótce zaczęły powstawać inne uniwersytety we Francji i w innych krajach Europy i świata.  W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał już w latach 70, a dokładnie w 1975 roku w Warszawie. Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarz. Uniwersytet działa do dziś i liczy sobie około 1120 członków. Obecnie w Polsce działa blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Najliczniejszą grupą słuchaczy może się poszczycić UTW z Krakowa, w którym liczba słuchaczy wynosi ponad 1800.

W Polsce powstają trzy typy Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

- działające w strukturach pod patronatem wyższej uczelni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni,

- powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową,

- inne, działające przy domach kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej itp.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)