Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld gościem Uniwersytetu w Zielonej Górze

Redaktor admin on 22 Styczeń, 2014 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld, na zaproszenie Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz posła Waldemara Sługockiego odwiedził Zieloną Górę. Podczas wizyty w „polskiej stolicy wina” poseł Szejnfeld spotkał się z samorządowcami – przedstawicielami lubuskich gmin i powiatów, przedsiębiorcami – członkami Lubuskiej Izby Budownictwa i Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, a późnym popołudniem ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Jak zmienić przepisy dotyczące zamówień publicznych?” – to był główny temat dyskusji, jaką poprowadził poseł Szejnfeld z lubuskimi samorządowcami oraz przedsiębiorcami. Spotkanie było doskonałą okazją wyrażenia swojego zdania na temat planowanych zmian w nowelizowanej właśnie ustawie dotyczącej zamówień publicznych. Poseł Adam Szejnfeld wyjaśniał, że zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych mają doprowadzić do racjonalizacji przetargów w Polsce. Jak mówił, chodzi o to, żeby prace zlecane były tym firmom, które gwarantują dobrą jakość i terminowość wykonania, a nie tylko najniższą cenę. Ponadto poseł Szejnfeld mówił również o pracach Komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji, a także na temat swojego najnowszego projektu „PAKIETU STARTOWEGO”.

Po południu poseł Adam Szejnfeld był gościem IV Forum Politycznego Uniwersytetu w Zielonej Górze, orgaznizowanego przez Instytut Politologii tej uczelni. W spotkaniu uczestniczyli także prof. dr hab. Czesław Osękowski, wieloletni Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – obecny Prorektor ds. Rozwoju UZ. Poseł Adam Szejnfeld przedstawił podczas swojego wykładu wprowadzającego aktualny stan wiedzy Polaków na temat podstawowych procesów ekonomicznych wpływających bezpośrednio na funkcjonowanie naszego państwa. Podkreślił konieczność wprowadzenia skutecznych rozwiązań edukacyjnych, które umożliwią na każdym etapie nauki dostęp do takiej wiedz. Wskazał, iż jedynie społeczeństwo świadome tych zagadnień, będzie w stanie skutecznie podejmować racjonalne decyzje dotyczące kierunków rozwoju Polski. W trakcie dyskusji ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego poruszone zostały również aktualne problemu polskiego życia publicznego i politycznego. Poseł Szejnfeld wyjaśnił słuchaczom m.in. istotę wdrażanej reformy systemu emerytalnego. Odniósł się również do obecnej sytuacji ekonomicznej Polski, a także wskazał na konieczność dalszej kontynuacji obecnie przyjętej ścieżki rozwoju w ramach Unii Europejskiej.

Poseł Szejnfeld był także rozmówcą zielonogórskich mediów, m.in. Radia Zachód i Radia Index oraz regionalnej TVP. W Radiu Index na przykład mówił m.in. o potrzebie wpływania na ekonomiczną świadomość wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych, wskazał, co jego zdaniem było największą porażką PO w roku 2013, podkreślił też znaczenie poczucia wolności dla rozowju.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)