Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld i biznes z Japonii

Redaktor admin on 3 Październik, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Japonia


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się 30 września br. z delegacją japońskich przedsiębiorców zrzeszonych w International Friendship Exchange Council (FEC), której przewodniczył Akito Naito. Tematem spotkania były warunki inwestowania w Polsce oraz rozwój polsko-japońskiej wymiany handlowej.

Wiceminister Szejnfeld przedstawił japońskim gościom sytuację gospodarczą Polski. – Nasz kraj jako jedyny w Europie oparł się załamaniu gospodarczemu, co potwierdzają wskaźniki ekonomiczne – powiedział. W I kwartale br. PKB wzrósł o 0,8 proc., w II – o 1,1 proc. – Polski rząd podejmuje także szereg działań mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko to sprawia, że jesteśmy najbardziej wiarygodnym partnerem biznesowym w Europie – dodał.
Sekretarz stanu w MG omówił również zaplanowane w Polsce inwestycje w obszarze infrastruktury i energetyki. – Ich wartość szacuje się nawet na 100 mld euro. Polska jest obecnie największym placem budowy w Europie – zauważył wiceszef resortu gospodarki. Podkreślił, że przy realizacji tych inwestycji istnieje możliwość skorzystania ze środków unijnych, także przez firmy z poza UE. Poinformował ponadto o założeniach procesu prywatyzacji, zachęcając do udziału w nim firmy japońskie.
Według wiceministra Szejnfelda Polsce zależy na wzmacnianiu relacji gospodarczych z krajami nie należącymi do UE. – Dywersyfikacja współpracy i większa liczba partnerów handlowych i inwestycyjnych obniża ryzyko i podatność gospodarki na kryzys – stwierdził. – Japonia jest dla nas priorytetowym rynkiem w regionie Azji – dodał.
W opinii wiceministra współpraca Polski z Japonią może być bardzo owocna także na polu nauki. – Polska zmierza ku rozwojowi, gospodarki opartej na wiedzy – powiedział. Dla realizacji tego celu konieczne jest uzyskanie synergii działań nauki i biznesu. – Chętnie skorzystamy w tej dziedzinie z bogatej wiedzy i doświadczeń japońskich – dodał.
W spotkaniu uczestniczył także nowy Ambasador Japonii w Polsce Yuichi Kusumoto oraz wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.
***
International Friendship Exchange Council powstało w 1983 r. jako organizacja non-profit, mająca na celu promocję współpracy gospodarczej z ważnymi partnerami światowymi. W ramach zadań statutowych organizacja wysyła do wybranych krajów Europy misje studyjne, aby zapoznać się z bieżącą sytuacją gospodarczą. Od początku istnienia FEC japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych mocno wspomaga działalność organizacji. W Polsce delegacja gościła w 2006 i 2008 r.

Po 7 miesiącach 2009 r. polsko-japońska wymiana handlowa wyniosła 1,28 mld euro, eksport wyniósł 115 mln euro, import 1,16 mld euro. Szacuje się, że łączna wartość zrealizowanych inwestycji japońskich w Polsce wynosi ok. 1,6 mld USD.

Biuro Prasowe MG

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Wiceministra Gospodarki
03.10.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)