Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld i Janyska – wizyta w Chodzieży

Redaktor admin on 12 Styczeń, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld wraz z Małgorzatą Janyska, kandydatką Platformy Obywatelskiej w wyborach uzupełniających do Senatu, w dniu 11.01.2011 odwiedzili Chodzież. Spotykali się oni z samorządowcami oraz przedsiębiorcami, a celem tych spotkań było omówienie planów rozwoju miasta i powiatu w najbliższym roku oraz nowo rozpoczętej kadencji. Politycy PO w tym dniu odwiedzili jeszcze Czarnków oraz Piłę.

W pierwszej kolejności goście udali się do chodzieskiej firmy Cerplast, która zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Firma ma już 20-letnią tradycję i współpracuje z takimi gigantami jak Samsung, czy Amica. Wyroby służą do produkcji urządzeń kuchennych w fabryce we Wronkach. Podczas wizyty podjęto trudny temat, jakim są wszelkie ułatwienia dla przedsiębiorców. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju są coraz lepsze, między innymi, dzięki ustawom z „Pakietu Szejnfelda”, które z powodzeniem wprowadzane są w życie. Istnieje oczywiście wiele czynników, które nadal utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, ale można zauważyć poprawę, w stosunku do przepisów, które funkcjonowały jeszcze kilka lat temu.

Dzięki takim przedsiębiorstwom jak Cerplast, Północna Wielkopolska ma coraz lepsze perspektywy na rozwój gospodarczy. Jest to kolejne przedsiębiorstwo w naszym regionie, które z sukcesem oparła się światowemu kryzysowi, a dzięki współpracy ze światowymi gigantami skutecznie promuje nie tylko Chodzież, ale właśnie cały region, powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Kolejnym punktem wizyty w Chodzieży było spotkanie z wicestarostą Mirosławem Juraszkiem oraz burmistrzem Chodzieży Jackiem Gurszem, podczas którego poruszano tematy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem miasta oraz polepszeniem jakości życia mieszkańców powiatu.

Podczas zorganizowanej konferencji, samorządowcy wraz z posłem Adamem Szejnfeldem oraz Małgorzatą Janyską dyskutowali na temat budowy ronda na Placu Kościuszki. Inwestycja ta, w znacznym stopniu usprawni komunikację w mieście. Jest ona związana z budową ciągu ulic gminnych i powiatowych, a całość inwestycji, to koszt 9.5 mln zł. Omawiano również działania mające na celu termomodernizację i remonty obiektów oświatowych. Trzeba stworzyć jak najlepsze warunki do nauki dla młodzieży i dzieci. Koniecznie trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo oraz o możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań.

Kolejnym tematem, jaki poruszono było dokończenie budowy promenady nad Jeziorem Miejskim . Chodzież słynie w całym naszym regionie z pięknych jezior. Należy więc pamiętać o rozwoju infrastruktury w ich pobliżu. Dzięki temu wzrośnie wartość turystyczna miasta, a to oznacza napływ turystów oraz jego rozwój.

Małgorzata Janyska, która jest jedyną kobietą, która weźmie udział w nadchodzących wyborach uzupełniających do Senatu, podczas spotkania mówiła o rozwoju Chodzieży. Jest ona specjalistką w dziedzinie gospodarki, a w szczególności zna się na sprawach samorządów lokalnych, ponieważ jest z nimi związana od wielu już lat. Według niej miasto jest bardzo dobrze umiejscowione, a wiele problemów, z którymi borykali się tutejsi samorządowcy, znalazło rozwiązania, których inne miejscowości mogą tylko pozazdrościć. Uważa ona, że Chodzież jest na najlepszej drodze do polepszenia warunków socjalno-bytowych mieszkańców, właśnie dzięki znacznemu rozwojowi gospodarczemu.

Burmistrz, Jacek Gursz zwrócił uwagę na brak terenów pod nowe Inwestycje. Jest to rzeczywiście poważny problem. Brak terenów oznacza bowiem niemożność sprowadzenia do miasta nowych inwestorów. Samorządowcy dostrzegają to i dlatego rozpoczęli prace nad rozwiązaniem tego problemu.

W dniu dzisiejszym doszło także do spotkania z dyrektorem Szpitala Powiatowego, panem Krzysztofem Szplitem. Tematem rozmów była dalsza rozbudowa szpitala. Nie od dziś wiadomo, że dyrektor Krzysztof Szplit odniósł już wiele sukcesów podczas zarządzania tym obiektem, a to jeszcze nie koniec. Planowane są dalsze prace remontowe i modernizacyjne, dzięki którym Szpital Powiatowy w Chodzieży stanie się jedną z najlepszych placówek matecznych w naszym regionie. Chodzieski szpital jest kolejnym przykładem w naszym regionie, że szpitale wcale nie musza być nierentowne, a wręcz odwrotnie.

Szymon Galikowski

asystent posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)