Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld na ćwierćwieczu MCK w Czarnkowie.

Redaktor admin on 26 Październik, 2023 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld uhonorował pana Jana Pertka, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie (MCK) Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wspaniałym przyczynkiem do tego była uroczystość jubileuszu 25. lat działalności MCK w Czarnkowie. Senator Szejnfeld przyznał Medal Senatu RP w uznaniu zasług i wyjątkowego zaangażowania MCK w krzewienie kultury w Czarnkowie oraz powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Działalność dyrektora Jana Pertka znam i obserwuję od ponad trzydziestu lat. Pamiętam jego świetne inicjatywy kulturalne jeszcze z czasów, kiedy byłem burmistrzem Szamocina i ściśle współpracowałem m.in. z naszym „Teatrem 44”, czy potem „Stacją Szamocin” – wspomina senator Szejnfeld, który podczas uroczystości wręczenia medalu Senatu RP powiedział także:

MCK w Czarnkowie i moja działalność parlamentarna mają podobnie długą historię. Ja bowiem obecnie też rozpocząłem dwudziesty szósty rok mojej pracy parlamentarnej. Ba, nawet zaliczam siebie po części do ekipy MCK – żartował senator – gdyż w ramach działalności Centrum wydawana jest także gazeta pt. „Echa Nadnoteckie”. Ja natomiast przez wiele, wiele lat pisywałem cotygodniowe felietony do tej gazety. Jana Pertka natomiast znam z niezwykle osobistego i pełnego zaangażowania w sprawy kultury, sztuki, szerzenia i wspierania działalności artystycznej oraz wielkiego zaangażowania w świadczenie rozrywki dla mieszkańców miasta i całego powiatu. Trudno zatem przecenić jego dokonania.

Senator Adam Szejnfeld skierował jednocześnie ni tylko do dyr. Jana Pertka, ale i do wszystkich pracowników oraz współpracowników MCK oficjalne słowa:

„Z okazji 25-lecia istnienia Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie składam Panu Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom i współpracownikom wyrazy szacunku, wielkiego uznania oraz podziękowania za Państwa pracę i wspaniałą działalność. Zaszczytny jubileusz 25-lecia, to osiągnięcie, które świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu i poświęceniu całego Zespołu, dzięki czemu mieszkańcy mogą czerpać inspirację do swojej aktywności, rozwijać pasje i umiejętności, a także integrować się z innymi członkami lokalnej społeczności. Nie mniej ważne jest krzewienie kultury i sztuki oraz dzielenie się rozrywką”.

Podczas jubileuszu 25-lecia przypomniano historyczne momenty MCK, tak w wystąpieniach, m.in. dyr. Jana Pertka, jak i prezentacją filmową. Nie obyło się oczywiście także bez ogromnej liczby życzeń, kwiatów oraz upominków, a finałowym akcentem było wręczenie przez senatora Adama Szejnfeld dyrektorowi Janowi Pertkowi Medalu Senatu RP w uznaniu zasług i wyjątkowego zaangażowania w krzewienie kultury.

Placówki kultury nigdy i nigdzie nie mogą dobrze działać bez wsparcia sponsorów. Podczas uroczystości zatem pamiętano i o nich wręczając im symboliczne podziękowania. Otrzymali je m.in.: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Metrolog, Dora Metal, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Komat, Meble VOX, Steico oraz Seaking

Pamiętano też i o pracownikach, i współpracownikach MCK, który otrzymali specjalne lisy gratulacyjne. Byli to m.in.: Maciej Sołtysiak, Paweł Zajda, Tadeusz Kurzac, Jolanta Łukasik, Beata Sołtysiak, Katarzyna Bartoszewicz, Grażyna Fąferek, Elżbieta Gajda, Maciej Wojtalewicz oraz Piotr Szlanga.

Całość obchodów25-lecia MCK zakończył koncert pt. „Muzyczna Mapa Świata” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” Agnieszki Duczmal.

****

Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczęło swoją działalność w lipcu 1998 roku. Do życia powołała je uchwała Rady podpisana przez ówczesnego burmistrza Czarnkowa, pana Franciszka Strugałę oraz urzędującego wtedy przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa, pana Zdzisława Chwarścianka, obecnego wójta Gminy Czarnków.

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/@SenatorSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)