Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld na rzecz działań antykryzysowych

Redaktor admin on 16 Grudzień, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

gabinet-13102009r-1

W ramach działań antykryzysowych w dniu 15 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła cztery nowe załączniki do dokumentu „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Dokumenty przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki rozszerzają możliwości antykryzysowego wsparcia działań rządu. W procesie przygotowań tych programów współpracował wiceminister gospodarki, obecnie poseł Adam Szejnfeld, który był także przewodniczącym Komitetu Sterującego decydującego o zakresie, formie i wysokości wsparcia przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc.

Charakterystyka nowych programów antykryzysowych:

1. Wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem. Agencja Rozwoju Przemysłu SA będzie wspierać przedsiębiorstwa produkcyjne działające w powiatach najbardziej narażonych na pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej. Chodzi o powiaty wskazane w dokumencie „Mapa lokalnych zagrożeń kryzysowych”. Preferowaną formą wsparcia będzie zakup przez ARP SA obligacji emitowanych przez firmy. Agencja będzie mogła również udzielać przedsiębiorcom pomocy w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji oraz dokapitalizowania. Wsparcie zostanie udzielone do 80 proc. wartości zamówienia lub kontraktu netto bądź nakładów inwestycyjnych netto. Maksymalnie będzie to 500 mln zł brutto dla wszystkich firm.
2. Finansowanie sektorów innowacyjnych. ARP SA zajmie się także wspieraniem przedsiębiorstw m.in. z sektorów: ICT (np. komputery, wyroby elektroniczne), maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, telekomunikacyjnego, chemicznego. Wsparcie obejmie również zarządzających parkami przemysłowymi, jeśli mają lub zamierzają przejąć infrastrukturę techniczną po likwidowanych lub ograniczających produkcję zakładach. Preferowaną formą będzie zakup przez Agencję obligacji emitowanych przez przedsiębiorców. Inna przewidywana pomoc to: pożyczki, poręczenia lub gwarancje oraz dokapitalizowanie. Wsparcie zostanie udzielone do 80 proc. wartości zamówienia lub kontraktu netto lub nakładów inwestycyjnych netto. Maksymalnie wsparcie dla sektorów innowacyjnych wyniesie 900 mln zł brutto.
3. Przemysł koksowniczy. Agencja będzie wspierać koksownie produkujące na potrzeby przemysłu stalowego. Finansowane będą konkretne kontrakty lub zamówienia i projekty inwestycyjne, których realizacja umożliwi uzyskanie wyników produkcyjnych sprzed kryzysu. ARP SA będzie przede wszystkim kupować obligacje emitowane przez zakłady koksownicze. W dalszej kolejności pomoc będzie polegać na udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji. Wsparcie obejmie do 80 proc. wartości zamówienia lub kontraktu netto bądź nakładów inwestycyjnych netto. Na przemysł koksowniczy zostanie przeznaczone maksymalnie 520 mln zł brutto.
4. Transport kolejowy. Wsparcie ARP SA obejmie przedsiębiorstwa kolejowe i podmioty świadczące leasing taboru kolejowego. Pomoc ma być przeznaczona głównie na modernizację i zakup: lokomotyw, taboru, wagonów towarowych, maszyn i urządzeń dla zaplecza technicznego przewozów kolejowych. Podstawową formą wsparcia będzie zakup przez Agencję obligacji emitowanych przez beneficjentów. Pozostałe formy to pożyczki i dokapitalizowanie. Wsparcie obejmie do 80 proc. wartości zamówienia lub kontraktu netto bądź nakładów inwestycyjnych netto. Na transport kolejowy zostanie przeznaczone maksymalnie 500 mln zł brutto.

****

Rząd 26 maja br. przyjął dokument „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”, który zawiera program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Dzięki pomocy udzielanej przez ARP SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zostaną zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone. Pierwszym programem wsparcia objęto przemysł zbrojeniowy. Przewodniczącym Komitetu Sterującego decydującego o zakresie, formie i wysokości wsparcia został Adam Szejnfeld.

Rafał Kus
asystent posła Adama Szejnfelda
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)