Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld nie poprzestaje w walce o polskich przedsiębiorców.

Redaktor admin on 15 Kwiecień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld nie mając pewności czy Rząd odpowie pozytywnie na jego wniosek o ustanowienie domniemania zgody, na wniosek przedsiębiorcy sam przygotował i zgłosił poprawkę w tej jakże ważnej sprawie.

Poprawka do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zgłoszona przez senatora Szejnfelda ma treść:

1)    w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie”.

Chodzi o regulację stanowiącą, że wniosek przedsiębiorcy powinien być rozpatrzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od jego złożenia. Po tym terminie ma się uznawać, iż wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Takie rozwiązanie jest konieczne, bowiem przepisy ustaw rządowych w zasadzie nie określają terminów rozpatrywania składanych wniosków, a jeśli w niektórych sprawach takie terminy są, to w zasadzie mają one charakter instrukcyjny, czyli nie wiążą administracji.

Mając na uwadze obecną sytuację kraju, senator Adam Szejnfeld nie przestaje walczyć o ochronę polskich firm.

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697; NIP 766-101-33-22

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)