epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld o Korei w Brukseli

Redaktor admin on 10 Listopad, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Półwysep Koreański to dzisiaj jedno z najbardziej zapalnych miejsc na świecie. Korea Południowa wysoko ceni sobie wsparcie udzielone jej przez Unię Europejską, z którą łączą ją wyjątkowo bliskie relacje polityczne, jak również gospodarcze. Współpraca Brukseli i Seulu była głównym przedmiotem rozmów eurodeputowanego Adama Szejnfelda i Kim Hyoung-zhin, ambasadora Korei Południowej przy Unii Europejskiej.

- To prawda, że Europę i Półwysep Koreański dzieli kilka tysięcy kilometrów. Mimo to gwałtowny wzrost napięcia między Koreą Północną a krajami regionu i USA, spowodowany przeprowadzanymi przez północnokoreański reżim kolejnymi próbami nuklearnymi oraz testami rakiet balistycznych, musi budzić nasz niepokój. Ewentualny konflikt zbrojny nie ograniczyłby się bowiem tylko do regionu Azji Wschodni, ale stałby się zagrożeniem dla pokoju w skali całego świata. Miałby też wpływ na globalną sytuację gospodarczą. To właśnie powód, dla którego cała społeczność międzynarodowa musi wywrzeć presję na Korei Północnej, by zaprzestała rozwijania programu nuklearnego oraz wszelki agresywnych działań ­- powiedział eurodeputowany Adam Szejnfeld podczas spotkania z ambasadorem Korei Południowej przy Unii Europejskiej.

Poseł Adam Szejnfeld pełni w Parlamencie Europejskim funkcję Stałego Sprawozdawcy PE ds. Stosunków Handlowych Unia Europejska – Korea Południowa. Dlatego jego spotkanie z Ambasadorem Hyoung-zhin była również doskonałą okazją, by wymienić poglądy na temat wdrażania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową. Porozumienie to stanowi fundament bliskich relacji gospodarczych łączących Brukselę i Seul.

- 1 lipca 2017 r. minęło sześć lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą. Jej efekty są znakomite, daleko lepsze niż wcześniejsze przewidywania, i to dla obu stron. Eksport towarów z UE do Korei wzrósł w tym czasie o 59,2 %, z 28 mld euro w 2010 r. do 44,5 mld euro w 2016 r. Szacuje się, że bez umowy obecny poziom eksportu z UE do Korei oznaczałby konieczność uiszczenia należności celnych w wysokości około 2 mld euro! To tylko jeden z przykładów tego, jak bardzo porozumienie to jest korzystne dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców – dodaje eurodeputowany, który jednocześnie zwraca uwagę na to, że mimo iż umowa funkcjonuje bardzo dobrze, w pewnym momencie konieczne będzie dokonanie pewnych zmian i korekt.

- W przygotowanym przeze mnie sprawozdaniu oceniającym stan wdrażania umowy UE – Korea, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski w maju tego roku, zwróciłem uwagę na kilka istotnych kwestii, które są przedmiotem rozmów między stronami porozumienia. Chodzi między innymi o ochronę inwestycji, wyeliminowanie istniejących barier pozataryfowych, barier sanitarnych i fitosanitarnych, ochronę własności intelektualnej, czy też pełne poszanowanie praw pracowniczych w Korei. Jestem jednak przekonany, że podobnie jak dotychczas rozmowy będę przebiegać w sposób konstruktywny i uda wypracować się rozwiązania korzystne dla obu stron – podsumowuje poseł Szejnfeld.

Pan Kim Hyoung-zhin, ambasador Korei Południowej przy Unii Europejskiej, potwierdził z jednej strony duże zadowolenie efektami wdrożonej umowy, a z drugiej przyznał, iż stronie koreańskiej zależy na pewnych jej korektach i uzupełnieniach, jak choćby objecie nią spraw związanych z inwestycjami. Wyraził też zaniepokojenie sytuacją związaną z polityką Korei Północnej dziękując jednocześnie za silne i jednoznaczne wsparcie w tej sprawie Unii Europejskiej. Ambasador podkreślił w rozmowie z europosłem Szejnfeldem także wagę jaką w planach gospodarczych dla przedsiębiorców z jego kraju ma Polska.

***

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei przygotowane przez posła Adama Szejnfelda dostępne jest na stronie:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0123&language=PL

Sprawozdanie roczne Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą dostępne jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0614&qid=1510244662352&from=EN

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Korea #Handel #Gospodarka #Pokój #KoreaPoludniowa #KoreaPolnocna #Pjongjang
#KimDzongUn #Trump #USA #AdamSzejnfeld #Wielkopolska #PE #UE #EPP #EPL #ParlamentEuropejski #UniaEuropejska #Europa #PlatformaObywatelska #PO

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)