Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld o umowach o pracę w UE

Redaktor admin on 11 Lipiec, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Parlament Europejski podjął trudny temat rynku pracy, w tym przede wszystkim problematykę standardów stosowanych umów o pracę.  Swoje stanowisko w tej ważnej społecznie i gospodarczo sprawie zaprezentował europoseł Adam Szejnfeld (EPP) opowiadając się za sprawiedliwą symetrią w zakresie ochrony praw pracowniczych i wymogów stosowanych wobec pracodawców.

W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób zatrudnionych w Europie na standardowych umowach o pracę spadła z poziomu 62% do 59%. Jeśli ta tendencja się utrzyma standardowe umowy mogą zacząć obowiązywać już jedynie w stosunku do mniejszości pracowników. Dlatego Parlament Europejski podjął ten ważny temat dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Grupą szczególnie narażoną na niepewność zatrudnienia z uwagi na dyskryminację, w tym w obszarze płac, są kobiety, które stanowią 46 % ludności aktywnej zawodowo na unijnym rynku pracy. Kobiety w UE nadal zarabiają około 16 % mniej niż mężczyźni, częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umów na czas określony lub nisko płatnych, przez co są bardziej narażone na ryzyko niepewnego zatrudnienia. Badania wskazują, iż kobiety częściej niż mężczyźni są dotknięte problemem podejmowania wbrew własnej woli pracy w niepełnym wymiarze czasu, fikcyjnego samozatrudnienia i pracy nierejestrowanej.

- Świat się zmienia, razem z tymi zmianami zmienia się gospodarka, a w tym także i rynek pracy. Do tej pory główną, standardową formą zatrudnienia, była umowa o pracę na czas nieokreślony i na pełny etat. W ostatnich 15 latach jednak obserwujemy wzrost liczby pracowników świadczących w Unii Europejskiej pracę w oparciu o niestandardowe umowy o pracę. Można do nich zaliczyć m.in. umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy o pracę tymczasową, umowy o pracę z domu, czy też telepracę, umowy zerogodzinowe, czy umowy cywilnoprawne - mówił eurodeputowany z Wielkopolski.

Obowiązkiem Unii, ale także poszczególnych państw członkowskich, jest dopilnowanie, aby pracownicy – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia – mieli zagwarantowane minimum socjalne, zdrowotne, emerytalno-rentowe, czy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednocześnie zadbać jednak również o to, aby stosunek pracy mógł być maksymalnie elastyczny i pozbawiony nadmiernej biurokracji, w przeciwnym razie bowiem nie będzie służył ani pracownikom, ani pracodawcy, ani rynkowi pracy – zaznaczył europoseł Szejnfeld.

Nowe formy zatrudnienia pojawiają się m.in. na przykład w związku z cyfryzacją, automatyzacją oraz nowymi technologiami i technikami. Niemniej jednak rewolucja cyfrowa nie może być postrzegana jako czynnik wpływający negatywnie na miejsca pracy. Daje bowiem ona możliwości w zakresie rozwoju i poszerzania indywidualnych umiejętności. – W szybko zmieniającej się gospodarce cyfrowej podnoszenie kwalifikacji jest szczególnie istotne. Należy zatem zadbać, aby szkolenia zawodowe i ustawiczne były powszechnie dostępne, a więc także dla pracowników pracujących na podstawie nietypowych form zatrudnienia – podsumował poseł Szejnfeld.

#rynekpracy #praca #pracownicy #parlamenteuropejski #platformaobywtelska #adamszejnfeld #Strasburg

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)