Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld o zatorach płatniczych w BCC

Redaktor admin on 14 Maj, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W dniu 14 maja br. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, odbyła się debata na temat zatorów płatniczych. Gościem głównym „Okrągłego Stołu BCC” był poseł Adam Szejnfeld, twórca propozycji rozwiązania problemu łańcucha barku wzajemnych płatności.

W debacie oprócz Adama Szejnfelda – posła na Sejm RP, b. wiceministra gospodarki udział wzięli także: prof. Stanisław Gomułka – minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, główny ekonomista BCC; dr Krzysztof Matela – wiceprezes BCC, ekspert rynku windykacji, prezes EGB Investments; mec. Michał Jaskólski – ekspert prawny BCC, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” i dr Wojciech Warski – przewodniczący Konwentu BCC, minister w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiębiorcy.

Podczas debaty omówiono metody walki z zatorami płatniczymi postulowane przez przedsiębiorców i ekspertów, w tym pakiet przepisów przygotowany przez ministra Adama Szejnfelda. Przedstawiono także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród firm członkowskich BCC nt. przyczyn, skutków oraz skali zatorów płatniczych. Pokazano jak z patologią zatorów płatniczych poradziły sobie inne europejskie gospodarki. Wypracowano także i uzgodniono konkretne propozycje działań, możliwych do podjęcia w Polsce, które pozwolą wyeliminować lub poważnie ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych.

Jest kilka sposobów z radzeniem sobie z zatorami płatniczymi i niemocą, jaka powstaje na skutek łańcucha braku płatności wzajemnych wśród przedsiębiorców. Są to na przykład instrumenty systemu wymiaru sprawiedliwości z egzekucją i windykacją włącznie albo, zanim dojedzie do problemów, stosowanie rozwiązań rynkowych, jak np. faktoring, dyskont, rabaty za terminowe płatności, czy ubezpieczenia należności. Mimo to skala patologii zatorów wciąż się powiększa, dlatego poseł Adam Szejnfeld przygotował założenia do ustawy, która miałby wyeliminować a przynajmniej radykalnie ograniczyć omawiany problem.

Są dwa możliwe modele rozwiązań. Jeden, to ingerencja prawna w stosunki cywilno-prawne poprzez np. ustalanie ustawowych terminów płatności oraz stosowanych kar za ich naruszanie. Nie popieram tego rodzaju propozycji, bowiem ingerują one w prywatną sferę stosunków między przedsiębiorcami a ponadto mogłyby być niezgodne z konstytucyjną zasadą wolności umów. Innym rozwiązaniem jest stworzenie zachęt podatkowych, bez kosztów ze strony państwa, stymulujących terminowe realizowanie zobowiązań finansowych. Tym sposobem, najkrócej ujmując, może być wprowadzenie kasowej zasady płacenia podatków przez wierzyciela tylko w przypadku zobowiązań wymagalnych oraz zakaz włączania w koszty niezapłaconych faktur przez dłużnika – mówił poseł Adam Szejnfeld prezentując swoją koncepcję.

Na posiedzeniu podnoszono również, iż najdłużej swoje należności odzyskują mikro- i małe przedsiębiorstwa. Według Krajowego Rejestru Długów i Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych dla ponad 61% z nich zatory stanowią bardzo znaczącą barierę w rozwoju działalności. Tylko 13,8% mikro- i 7% małych firm nie ma w ogóle problemów z odzyskaniem swoich należności. Dla najmniejszych przedsiębiorstw, problemem może stać się już jedna niezapłacona przez klienta lub partnera faktura. Jeżeli opiewa na kilka tysięcy złotych lub gdy ich liczba się spiętrzy, doprowadzić to może nawet do upadku firmy. W badaniach, aż 20% przedsiębiorców z sektora MSP odpowiedziało, że kłopoty z odzyskiwaniem długów nieustannie narastają. Stan ten staje się niebezpieczny dla polskiej gospodarki, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa dominują w całkowitej liczbie firm na naszym rynku.

(dane z www.egospodarka.pl, więcej www.bcc.org.pl )

Marta Łasak

Dyrektor Biura Posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)