Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld skrytykował europejskie stanowiska dotyczące energetyki

Redaktor admin on 28 Styczeń, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld, pełniący funkcję sprawozdawcy Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego, wziął udział w debatach parlamentarnych na temat projektu Strategii, które odbyły się w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz w Komisji Handlu Międzynarodowego. W Komisjach debatowano również na temat stanu zaawansowania negocjacji na temat utworzenia strefy wolnego handlu między UE a USA (TTIP).

W Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego Europy uważam, że trzeba położyć większy nacisk na znaczenie rodzimych paliw kopalnych. Nie zbudujemy bezpieczeństwa energetycznego Europy wyłącznie w oparciu o odnawialne źródła energii. Poza tym, niewiele mówi się tutaj o nowych technikach i technologiach potencjalnego wykorzystywania paliw kopalnych, jako źródła energii, np. o gazyfikacji węgla kamiennego. Jeszcze mniej o perspektywach rozwoju energii jądrowej. Niestety, niemal zupełnie pominięto kwestię kogeneracji, czyli wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Wsparcie kogeneracji ma natomiast kluczowe znaczenie tak dla zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania zużycia energii, jak i wykorzystania różnych źródeł energii, jak np. węgiel, biomasa, biogaz, ale także gaz ziemny, czy łupkowy. Niezależnie od tego kogeneracja jest jednym ze sposobów na redukcję emisji CO2 i tzw. niskich emisji – krytycznie ocenił projekt Komisji Europejskiej eurodeputowany z Wielkopolski.

Poseł Szejnfeld w debacie na inny temat (TTIP) odniósł się również do negocjowanej umowy o wolnym handlu UE z USA. Zwrócił uwagę, iż również aspekcie bezpieczeństwa energetycznego może ona mieć poważne znaczenie. Dalego polski poseł postulował uwzględnienie w negocjacjach umowy zniesienie barier przez USA w eksporcie ropy i gazu oraz uwzględnienie w pracach na pakietem klimatycznym konieczności podtrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów energochłonnych.

Poseł Szejnfeld odniósł się do kwestii dywersyfikacji źródeł energii i konieczności jak najszybszego uniezależniania się państw Unii Europejskiej od jednego dostawcy gazu:
- Negocjacje ws. TTIP-u, czyli umowy o wolnym handlu między Unią a Stanami Zjednoczonymi, to doskonała okazja do tego, żeby rozmawiać również o eliminacji ograniczeń w eksporcie gazu łupkowego oraz ropy z USA. Rewolucja łupkowa po drugiej stronie Atlantyku stwarza szansę na import do Europy taniego gazu ziemnego, który może stać się bardzo interesującą alternatywą dla gazu, który dzisiaj sprowadzamy z Rosji. Ta kwestia powinna również znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumencie, który jest dzisiaj przedmiotem naszych dyskusji – uważa poseł Szejnfeld.

To, co równie ważne to konieczność realistycznego podejścia do ambitnych i długofalowych celów klimatycznych, jakie wyznacza sobie Unia Europejska na najbliższe dekady:
- Ochrona klimatu jest niezwykle ważna, ale bez zaangażowania ze strony innych potęg przemysłowych świata takich, jak USA, Chiny, Indie, czy Brazylia, sama Europa niewiele może zrobić. Oderwana od rzeczywistości polityka klimatyczna Unii może nie tylko osłabić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale również negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa energetycznego Europy – przestrzega poseł Adam Szejnfeld.

***

  1. Projekt Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego został zaprezentowany przez Komisję Europejską 28 maja 2014 r. Jej celem jest uwzględnienie obecnej sytuacji geopolitycznej w tworzeniu długofalowej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Zakłada ona w szczególności zmniejszenie uzależnienia Europy od importu energii. Obecnie państwa członkowskie UE importują ponad  50 % zużywanej energii. Co więcej, 1/5 państw członkowskich całkowiecie polega w dostawach gazu na jednym zewnętrznym dostawcy – Rosji. Wydarzenia ostatnich miesięcy wzbudziły w pełni uzasadnione obawy o gwarancje nieprzerwanych dostaw energii oraz stabilności cen. Dywersyfikacja zewnętrznych dostawców energii jest dla Komisji Europejskiej jednym z priorytetów. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską jest obecnie opiniowany przez kilka komisji Parlamentu Europejskiego. Równoległe prace trwają w Radzie Unii Europejskiej, w której są reprezentowane poszczególne państwa członkowskie UE.
  2. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership) to nazwa umowy handlowej, która jest negocjowana pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.  Celem negocjacji jest usunięcie barier w handlu (ceł, niepotrzebnych regulacji, ograniczeń w zakresie inwestycji, itp.) w wielu sektorach gospodarki, aby ułatwić dokonywanie zakupu i sprzedaży towarów i usług pomiędzy UE i USA. Unia Europejska i Stany Zjednoczone chcą także ułatwić swoim przedsiębiorstwom wzajemne inwestycje w gospodarkę.

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)