Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld spotkał się w Poznaniu z przewoźnikami

Redaktor admin on 9 Luty, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych spotkali się w Poznaniu z Adamem Szejnfeldem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie reprezentantów ponad dwóch tysięcy wielkopolskich firm przewozowych z posłem Szejnfeldem poświęcone zostało ocenie skutków wprowadzenia w Niemczech ustawy o płacy minimalnej dla polskich, w tym wielkopolskich, przedsiębiorców.

Poseł Szejnfeld w sposób stanowczy opowiedział się przeciwko stosowaniu niemieckich przepisów do polskich pracowników. Z tych powodów podjął liczne inicjatywy mające na celu cofniecie przez rząd Republiki Federalnej Niemiec niezgodnych z prawem traktatowym oraz zasadami jednolitego rynku europejskiego przepisów ustawy, aktów wykonawczych do niej oraz kontrowersyjnych interpretacji omawianego prawa. W tym celu poseł zwrócił się do kanclerz Angeli Merkel, szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera oraz unijnej komisarz ds. transportu Violety Bulc. Niezależnie od tych działań poseł Szejnfeld zwróicł się o podjęcie stanowczych działań także do polskiego rządu. W Parlamencie Europejskim natomiast Adam Szejnfeld zwróicł się do europosłów z innych krajów o podjęcie działań solidarnościowych z delegacją polską I polskim rządem. Złożył również własną interpelację oraz podpisał się pod zbiorowym wystąpieniem do Komisji Europejskiej eurodeputowanych z różnych krajów Europy.

Moje ostatnie działania, polegające na zwróceniu się do innych posłów Parlamentu Europejskiego mają na celu uzyskanie wsparcie dla jak najszybszego wyjaśnienia kontrowersji wokół niemieckiej ustawy płacy minimalnej. Niezmiernie ważne jest, by jak najwięcej państw, których przewoźnicy drogowi ponoszą konsekwencje nowego niemieckiego prawa, zabrało głos w tej kluczowej sprawie. Na szczęście do tej pory mamy poparcie wśród parlamentarzystów nie tylko z tzw. nowych krajów jak Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Estonia, Słowenia i Chorwacja, ale również ze „starych państw członkowskich” jak Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Grecja i Irlandia.– podkreślił eurodeputowany Szejnfeld

Europoseł Szejnfeld zaznaczył, że dotychczasowe działania zarówno eurodeputowanych, jak i rządów krajowych,  już odniosły skutek, ponieważ na mocy decyzji władz w Berlinie, egzekwowanie przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej zostało wstrzymane do momentu wyjaśnienia przez Komisję Europejską zgodności niemieckich regulacji z prawem Unii Europejskiej. W tym celu Bruksela wszczęła tzw. procedurę “Pilot”, w ramach, której podjęty został dialog z Berlinem. Jeżeli obawy o naruszenie prawa UE się potwierdzą, Komisja Europejska będzie mogła złożyć skargę przeciwko Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Czas jednak działa na niekorzyść przewoźników. Oni bowiem nie wiedzą na czym stoją, jak się mają zachowywać i jak realizować swoją działalność gospodarczą. Ten trudno czas jest tym bardziej niebezpieczny, że zawieszenie przepisów dotyczy tylko przewozów tranzytowych a już nie przewozów docelowych oraz kabotażowych. Konieczne są więc dalsze działania na rzecz wyjaśnienia sytuacji polskich pracowników przebywających czasowo na terytorium RFN – uważa poseł Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)