Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld szefem Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Redaktor admin on 10 Czerwiec, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W dniu 10 czerwca br. w Senacie RP powstał Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zespół tworzą senatorowie zajmujący się zagadnieniami mającymi wpływ na sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, w tym przedsiębiorstw rodzinnych. Przewodniczącym Zespołu został senator Adam Szejnfeld.

Celem Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest działanie na rzecz wsparcia gospodarczej aktywności oraz ekonomicznej siły i rozwoju przedsiębiorstw MŚP na rynku krajowym i za granicą. Zespół swoje cele będzie realizował organizując posiedzenia, konferencje, seminaria i debaty z udziałem m.in. przedstawicieli rządu, samorządu, partnerów społecznych i ekspertów oraz będzie mógł także w Senacie RP, w Sejmie RP lub w Parlamencie Europejskim podejmować działania na rzecz inicjatyw legislacyjnych mających wpływ na sytuację MŚP.

Zespół będzie zajmował się zagadnieniami dotyczącymi wszelkich spraw mających wpływ na stan i rozwój MŚP działających we wszystkich sektorach i branżach gospodarki, jak handel, usługi, rzemiosło, gastronomia, turystyka czy produkcja.

W ramach zakresu zainteresowania nowo powołanej struktury będą mieściły się m.in. zagadnienia z zakresu budżetu i finansów, gospodarki i przedsiębiorczości, środowiska i klimatu, ochrony konkurencji i konsumentów czy handlu i inwestycji zagranicznych, a także dotyczących takich dziedzin, jak na przykład prawodawstwo, w tym deregulacja prawa, gospodarczy wymiar sprawiedliwości, polityka  zagraniczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna, system podatkowy, innowacyjność, nowe techniki i technologie,  cyfryzacja, badania i rozwój, ubezpieczenia społeczne, oświata i nauka, w tym szkolnictwo zawodowe oraz praktyczna nauka zwodu.

Zespół będzie jednocześnie promował wśród MŚP społeczną odpowiedzialności biznesu oraz zasady polubownego rozpatrywania sporów, popularyzował ideę samodzielności oraz przedsiębiorczości obywateli w nowoczesnym społeczeństwie, a także wspierał   działalność gospodarczą oraz aktywności zarobkową kobiet, tak w biznesie, jak i na otwartym rynku pracy, przy jednoczesnym promowaniu równości i równouprawnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na płeć, obywatelstwo, narodowość, przekonania polityczne i religijne, czy pochodzenie przedsiębiorcy lub jego kapitału.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)