epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Brukseli: Brexit jest poważnym wyzwaniem, także dla Unii Celnej.

Redaktor admin on 30 Styczeń, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła sprawozdanie dotyczące zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu Unii Celnej. Z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem koordynuje europoseł z Wielkopolski – Adam Szejnfeld. – Nadal nie jest pewne, jak ostatecznie będzie wyglądał Brexit. Niezależnie jednak od rozwoju sytuacji, konieczne jest zapewnienie, że w systemie celnym, w szczególności na granicach zewnętrznych UE, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, nie powstaną żadne luki umożliwiające nielegalny handel lub uchylanie się od regulowania należności publicznoprawnych przewidzianych w prawie UE – powiedział po głosowaniu w PE eurodeputowany.

- Brexit to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoi Unia Europejska. Mimo wszelkich trudności należy zapewnić, że wystąpienie Wielkiej Brytanii nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania unii celnej Wspólnoty. To szczególnie ważne dla przedsiębiorców, dla których przedłużająca się niepewność oznacza wymierne straty! – przestrzegał europoseł Szejnfeld, który przedstawił szereg poprawek do projektu sprawozdania podkreślających konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla funkcjonowania unii celnej.

- Z punktu widzenia przedsiębiorców zbyt skomplikowane przepisy i procedury celne, a w szczególności brak jednolitego ich stosowania przez organy celne państw członkowskich stanowi olbrzymie obciążenie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się oczywiście MŚP. Poważnym zagrożeniem dla uczciwej konkurencji jest również przemyt oraz inne formy nielegalnego i niedozwolonego obrotu towarami. Jeśli chcemy więc wzmocnić konkurencyjność europejskiego rynku, musimy dążyć do usprawnienia funkcjonowania unii celnej. - podsumował eurodeputowany.
Pozytywnie przyjęte sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów będzie przedmiotem debaty i głosowania podczas lutowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

***


Unia celna oznacza zasadniczo brak ceł na granicach między państwami członkowskimi oraz ustanowienie wspólnych ceł na przywóz z państw trzecich. Unia celna jest od 50 lat ważnym przykładem pomyślnej integracji w UE. Jest ona jednym z niewielu obszarów wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji UE, bez którego zniesienie granic wewnętrznych nie byłoby możliwe.
Funkcjonowanie Unii Europejskiej zależy od swobodnego przepływu towarów na teren i z terenu unii celnej, jak również swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Według najnowszych dostępnych danych statystycznych łączna wartość przywozu i wywozu wynosiła około 3,7 bln euro. Kwota ta uwidacznia znaczenie handlu i unii celnej dla dobrobytu UE. Ponadto przywozowe należności celne stanowią istotną część przychodów UE. W 2017 r. ich wartość wyniosła 20,3 mld euro, co odpowiada 15% całego budżetu UE.
Prawidłowe funkcjonowanie unii celnej możliwa jest jedynie dzięki intensywnej współpracy operacyjnej pomiędzy administracjami celnymi państw członkowskich, a także pomiędzy nimi a innymi organami, przedsiębiorstwami i innymi osobami trzecimi. Współpracę w dziedzinie ceł wspiera program UE „Cła”. W ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 program ten dysponował środkami w wysokości 523 mln euro, natomiast w ramach WRF 2021-2027 jego budżet ma osiągnąć 950 mln euro.

- Projekt dokumentu przedstawiony przez sprawozdawczynię (S&D) skupił się przede wszystkim na krytyce opóźnień w realizacji kluczowych systemów elektronicznych koniecznych dla wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego. Oczywiście niedotrzymanie terminów należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Niemniej jednak, nawet w przypadku znacznych opóźnień, priorytetem muszą pozostać wszechstronne testy bezpieczeństwa kolejnych projektów informatycznych. Szczelność systemów ma kluczowe znaczenie nie tylko dla finansów UE, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa produktów oraz ochrony europejskich konsumentów – dodał eurodeputowany EPP.

Europoseł Szejnfeld wyraził również zadowolenie, iż szerokie poparcie uzyskały złożone przez niego poprawki dotyczące problemów przedsiębiorców:

#UniaCelna #Cła #OrganyCelne #KontroleCelne #GraniceCelne #Brexit #Przedsiębiorcy #Firmy #MŚP #Gospodarka #Handel #Konkurencja #UczciwaKonkurencja #Konsumenci #BezpieczeństwoProduktów #Przemyt #ZwalczaniePrzemytu #Bruksela #UE #UniaEuropejska #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)